Category Archives: Obecné info

#51 Copak není pravda, že krávy neprodukují mléko (a slepice nesnáší vejce), pokud nejsou spokojené?

Aby kráva produkovala mléko, musí mít tele. Mléčné krávy jsou oplodňovány každý rok, aby se udržel stálý přísun mléka. Při přirozeném procesu by její tele pilo mléko (čímž by vymizela potřeba být dojena lidmi). Ale mimina mléčných krav jsou odebírána den dva po porodu, aby lidé mohli mít mléko určené pro teleta. Holčičky mohou být […]

Also posted in Práva zvířat FAQ | Comments closed

#47 Příroda je kontinuum; neznamená to, že můžete udělat čáru, a to, kde si uděláte svojí, není o nic lepší, než kde si já udělám tu svou?

Většina lidí uznává, že rozmanitost Přírody je taková, že fakticky čelíme kontinuu. Charles Darwin měl pravdu, když uvedl, že rozdíly jsou ve stupních, ne v druhu. K tomu bychom však měli přistupovat s přesvědčením, že to znamená, že čára nemůže být nakreslena z důvodu udělení práv. Například, pokud existuje kontinuum v použití síly, od jemného […]

Also posted in Práva zvířat FAQ | Comments closed

Jsem “Osamělý vlk” ALFu

Kapitola z knihy Always Looking Forward 30. dubna 2010 ve 3:30 jsem do základů vypálil zpracovnu ovčích kůží v Denveru v Coloradu. Přísně jsem se držel směrnic Fronty za osvobození zvířat neublížit žádnému životu a zároveň maximalizovat škodu podniku, který vykořisťuje zvířata. V komunikaci s médii jsem použil přezdívku „Osamělý vlk“, i když jsem věděl, […]

Also posted in Animal Liberation Front, Z klecí | Comments closed

#49 Co jsou velkochovy a co je na nich špatného?

Velkochovy jsou průmyslovým procesem, v kterém se aplikuje filosofie a praktiky masové produkce zvířat. Zvířata nejsou považována za individuální vnímavé bytosti, ale spíše za prostředky výroby – vajec, masa, kůže atd. Cílem je maximalizovat výstup a profit. Zvířata jsou manipulována pomocí množení, krmení, věznění a chemikálií, aby snášela vejce rychleji, tloustla rychleji či měla libovější […]

Also posted in Práva zvířat FAQ | Comments closed

#48 Zvířata jsou zabíjena tak rychle, že necítí bolest a ani si neuvědomí, že jsou zabita; co je na tom špatného?

Rychlé zabití zvířete v přírodě je mnohem méně kruté než velkochovy. Nicméně to ignoruje skutečnost, že základním právem zvířete je nechat ho na pokoji, aby mohlo vést svůj vlastní život. Pokud je naší skutečnou obavou udržet zvířata před hladem, pak bychom neměli lovit, ale podniknout kroky, aby se snížila plodnost zvířat. Také bychom měli zachovat […]

Also posted in Práva zvířat FAQ | Comments closed

#47 Příroda je kontinuum; neznamená to, že si můžete udělat čáru, a to, kde si uděláte svojí, není o nic lepší, než to, kde si já udělám tu svou?

Většina lidí uznává, že rozmanitost Přírody je taková, že ve skutečnosti čelíme kontinuu. Charles Darwin měl pravdu, když uvedl, že rozdíly jsou ve stupni, ne v druhu. K tomu bychom však měli přistupovat s přesvědčením, že to znamená, že čára nemůže být nakreslena z důvodu udělení práv. Například, pokud existuje kontinuum v použití síly, od […]

Also posted in Práva zvířat FAQ, Uncategorized | Comments closed

#46 Není lepší jíst zvířata, protože tak zabijete menší množství živých bytostí?

U této otázky vyvstávají alespoň dva problémy. První, existuje předpoklad, že zabíjení je faktor, který se snažíme minimalizovat, ale jak bylo vysvětleno v otázce #18, zabíjení není ústředním zájmem PZ; jde spíše o bolest a utrpení, z čehož ani jedno nemůžeme přisoudit rostlinám. Druhý, tazatel přehlíží, že dobytek musí být krmen rostlinnou stravou, takže konzumace […]

Also posted in Práva zvířat FAQ | Comments closed

#45 I pokud rostliny necítí bolest, nezbavujete je života? Proč to nestačí na udělení morálního statutu rostlinám?

Filosofie PZ všeobecně zahrnuje jen vnímavé tvory. Rostliny jsou jen jednou z mnoha forem nevědomých živých tvorů. Abychom zůstali konzistentní, museli bychom po udělení morálního statutu rostlinám udělit stejný status veškerému životu. Můžete si myslet, že filosofie obsahující veškerý život by byla nejlepší, ale udělení morálního statutu všem živým bytostem by vedlo k docela nevěrohodným […]

Also posted in Práva zvířat FAQ | Comments closed

#44 Neexistují studie, které ukazují, že rostliny dokážou křičet apod.?

Jak může něco bez hlasového ústrojí křičet? Možná se tazatel snažil naznačit, že rostliny nějakým způsobem vyjadřují pocity či emoce. Tato představa je popularizována v knize “Tajný život rostlin“, od Tompkins and Bird, 1972. Tato kniha popisuje „experimenty“, v kterých rostliny údajně odpovídají na zranění a dokonce i na myšlenky a emoce lidí okolo. Odpovědi […]

Also posted in Práva zvířat FAQ | Comments closed

#43 Ale jak dokážete, že rostliny necítí bolest?

Abychom nezapomněli konečný bod toho, co následuje, nezapomeňme na ústřední tezi PZ. Jednoduše řečeno: pokud s námi zvířata sdílejí do určité míry určité morálně relevantní atributy, pak jim do té míry svěřujeme patřičné ohledy a zájmy. Dva pravděpodobně relevantní atributy jsou: a) schopnost bolesti a utrpení a b) schopnost být „předmětem života“, tedy bytí, kterému záleží […]

Also posted in Práva zvířat FAQ | Comments closed
  • Archives