Anti-speciesismus

Speciesismus je diskriminace založená na příslušnosti k druhu, tak jako jsou rasismus a sexismus založené na příslušnosti k etnické skupině nebo pohlaví. Anti-speciesismus je proto potřeba stejně jako anti-rasismus a anti-sexismus.

Diskriminace, vykořisťování a útlak druhých jsou ve všech případech ospravedlněny svévolnými, eticky nepodstatnými rozdíly. Rasisté, sexisté a speciesisté hodnotí zájmy členů jedné skupiny (obvykle své vlastní) výše než zájmy jiných. Nicméně zatímco existuje do určité míry shoda nad odmítnutím rasismu a sexismu, speciesismus je stále všudypřítomný. Všechny tyto formy diskriminace však porušují etický princip rovnosti: zacházet se všemi rovně.

  • Archives