Animal Liberation Front

Osvobození zvířat není kampaní, není to pouhý koníček, který odložíte, když vás začne unavovat nebo vás zaujme něco nového. Je to válka! Dlouhá, tvrdá, krvavá válka, jejíž nesčetné miliardy obětí najdeme jen na jedné straně, bezbranné a nevinné, jejichž jedinou tragédií je, že narodily jako nelidé.

Animal Liberation Front (ALF – Fronta za osvobození zvířat) se skládá z malých autonomních skupin lidí, kteří provádí přímé akce proti týrání zvířat v podobě jejich záchrany a působení finančních ztrát jejich vykořisťovatelům; obvykle skrz poškozování a ničení majetku.

Krátkodobým cílem ALF je záchrana co největšího počtu zvířat a přímé narušení praktik jejich týrání. Jejich dlouhodobým cílem je ukončení veškerého utrpení zvířat nuceným uzavřením společností, které zvířata vykořisťují.

Jde o nenásilnou kampaň, aktivisté přijímají veškerá preventivní opatření, aby nedošlo k ublížení jakémukoliv zvířeti (lidskému nebo nelidskému).

Vzhledem k tomu, že akce ALF mohou být v rozporu se zákonem, aktivisté pracují anonymně, a to buď v malých skupinách, nebo samostatně. Protože neexistuje žádná centrální organizace, ani oficiální členství v ALF, provádějí aktivisté své akce pouze na základě svého vlastního svědomí či rozhodnutí buňky.

Animal Liberation Front se skládá z malých autonomních skupin lidí z celého světa, kteří vykonávají přímé akce v souladu se směrnicemi ALF. Jakákoliv skupina veganů, kteří vykonávají akce v souladu se směrnicemi ALF, má právo považovat se za součást ALF.

 

SMĚRNICE ALF

  1. Osvobozovat zvířata z míst, kde jsou zneužívána a týrána (z laboratoří, kožešinových farem, velkochovů apod.) a umístit je tam, kde mohou svůj život prožít přirozeně a bez utrpení.
  2. Působit ekonomické škody těm, kdo vydělávají na utrpení a zneužívání zvířat.
  3. Odhalovat utajované krutosti páchané na zvířatech pomocí nenásilných přímých a osvobozovacích akcí.
  4. Využívat všech možných opatření, aby nedošlo k ublížení jakémukoliv zvířeti, ať už lidskému nebo nelidskému.
  5. Analyzovat všechny možné důsledky každé plánované akce a nezevšeobecňovat, jsou-li k dispozici specifické informace.

Neexistuje žádný způsob, jak kontaktovat ALF ve vaší oblasti. Je na každém z nás, abychom převzali odpovědnost za zastavení vykořisťování zvířa. Už nemůžete předpokládat, že to někdo udělá za vás.

Přímé akce v ČR

Kdo, když ne vy; kdy, když ne teď?

Nepodporuješ ALF, protože proč? – Dr. Steven Best

Rozhovor: Keith Mann

Rozhovor: Jerry Vlasak

  • Archives