Rozhovor s Jerrym Vlasakem

1. Můžeš nám popsat, co je vlastně Animal Liberation Front?

Ačkoliv hodně skupin a jednotlivců bojuje proti zvířecímu útlaku legální cestou, holým faktem je, že každý rok je využíváno, utlačováno, mučeno a zabito více zvířat než rok předtím. Členové ALF a ostatních nelegálních skupin věří, že aby opravdu osvobodili zvířata, musí být porušeny nespravedlivé zákony, které umožňují jejich využívání. ALF a ostatní skupiny přímé akce byly v historii efektivní, uzavřely mnoho podniků na využívání zvířat, mnohým dalším ublížily ekonomicky a osvobodily desetitisíce zvířat, která by strávila zbytky svých životů mučením a bolestí.

ALF je jednou z nejaktivnějších nelegálních skupin osvobození zvířat, v historii vždy operovala pod specifickými pravidly, které mnohé ostatní skupiny nemají. Tato pravidla byla ustanovena dávno, jsou známá a veřejná, ačkoli v minulosti byla pozměňována a může k tomu dojít znovu: Osvobozovat zvířata z míst týrání, tj. laboratoří, chovů, kožešinových farem aj. a umísťovat je do dobrých domovů, kde mohou žít své přirozené životy, bez bolesti. Působit ekonomické škody těm, kdo profitují z bídy a využívání zvířat. Odhalovat hrůzy a zvěrstva páchaná na zvířatech za zavřenými dveřmi, pomocí provádění přímých akci a osvobození. Přijmout všechna potřebná opatření proti ubližování všem zvířatům, lidským i nelidským. Všechny skupiny lidí, kteří jsou vegetariáni a vegani a kteří vykonávají akce podle těchto pravidel mají právo nazývat se součástí Animal Liberation Front. ALF má dlouhou historii úspěchů.

Od mnoha přepadů norčích farem, které už nebyly nikdy zprovozněny, k oregonským koňským jatkám, která byla spálena na popel a vyřazena navždy z provozu, k vivisektorům, kteří museli zavřít své laboratoře, protože ALF odhalila jejich hrůzné experimenty. Stovky ostatních kšeftů vynaložily vyšší náklady na ochranu a pojištění, což z týrání zvířat dělá mnohem dražší podnik, používají jich méně a hledají jiné, levnější cesty, jak provozovat kšeft. Jinými slovy samotných vykořisťovatelů zvířat:

Susan Paris, presidentka hlavní vivisektorské společnoti Američani pro medicínský pokrok (AMP), uvádí, že ALF mělo na vivisektory velký vliv. Sama napsala: “Protože teroristické činy aktivistů, jako je Coronado, znamenaly odložení či zničení zásadních projektů výzkumu, je více a více vzácných dolarů uvolněných pro výzkum vyčerpáváno na zvýšení ochrany a větší částky za pojistky. Nadějní mladí vědci zavrhují kariéru ve výzkumu. Nejlepší výzkumníci jsou vyřazeni z oboru. V srpnu 1993 zpráva pro kongres o Animal Enterprise Terrorism (terorismus ve jménu zvířat proti firmám) popisuje účinnost ALF: Pokud uvážíme společný faktor přímých, vedlejších a nepřímých dopadů událostí, jako je tato, mohou být samozvané taktiky ekonomické sabotáže ALF považovány za úspěšné, přinejmenším vůči vybraným zařízením je cíl splněn.

2. Co je NAALPO a jaké je jeho spojení s hnutím za osvobození zvířat?

Severoamerická tisková kancelář pro osvobození zvířat byla založena roku 1994 jako reakce na nekritické reportáže médií o osvobození zvířat. Tisková kancelář zaujímá proaktivní postoj v komunikaci s médii a veřejností k akcím, strategiím a filosofii hnutí za osvobození zvířat. Mnohé z těchto akcí jsou nezákonné v rámci naší společenské struktury, která nebere v potaz práva nelidských zvířat na svobodný život bez utrpení, ale uznává a podporuje „právo“ průmyslu dělat, cokoliv chce, se zvířaty kvůli zisku a výzkumu. V rámci těchto podmínek tito nelegální osvoboditelé zvířat často nemohou mluvit přímo sami. Nicméně jejich akce a poselství jsou naléhavé a zaslouží si být vyslyšeny a pochopeny. Nikdo jiný v Severní Americe tuto funkci nevykonával. Kancelář často dostává anonymní komuniké od nelegálních skupin za osvobození zvířat, jako je právě ALF, a předává je spolu komentářem a vysvětlením do médií. Avšak nezná toho, kdo jim je poslal, ani odkud byla poslána.

3. Jaké zkušenosti ovlivnily tebe osobně, aby ses stal aktivistou za práva zvířat a tiskovým mluvčím NAALPO?

Byl jsem dlouho aktivní v mnoha mainstreamových snahách, které se zaměřují na zastavení vykořisťování zvířat, ale jako někdo, kdo si neustále vyhodnocuje, jaký úspěch má moje snažení, jsem přišel na to, že boj za osvobození zvířat je nejúčinější za pomoci nezákonných taktik. Pouze to má smysl, status quo bude dělat vše, co je v jeho silách, aby pokračoval ve vykořisťování zvířat, a vše, co ohrožuje status quo, bude považováno za ilegální. Zdaleka nejúčinější akce pro zvířata jsou přímé akce, které bud přímo osvobodí zvířata, nebo po kterých násilník musí vynaložit více nákladů na jejich další využívání.

4. Jaké jsou příklady krutostí prováděných na zvířatech? A kdo si myslíš, že je odpovědný za umožnění takových typů týrání?

Využívání zvířat je tak zakořeněné v naší kultuře, je všude, kam se podíváš. Od mučení zvířat a popravování v laboratořích, k vězněným zvířatům v zoologických a cirkusech, zabíjení a stahování z kůže milionů z nich pro kožešinu kvůli módě. Samozřejmě, že největší počet zvířat je využíván a zabíjen za účelem prodeje a jezení jejich těl a tělesných tekutin. Miliardy zvířat jsou každoročně zabíjeny v masném a mléčném průmyslu a v průběhu toho je ničeno životní prostředí a poškozováno lidské zdraví. Ti, kdo profitují ze zvířecího utrpení, příliš mnoho nemluví, ale je jasné, že jsou to jen lidé, lidé s adresami bydlišť, pracovišť, telefoními čísly a rodinami. Jak se říká, (zvířata) “nezemřela, byla zavražděna a ti, kdo je zavraždili, mají jména a obličeje”, nebo něco takového… Tito lidé by měli a budou nést odpovědnost a měli by být zastaveni v páchání těchto ohavných zločinů proti přírodě, za pomocí všech prostředků, které jsou potřeba.

5. Tady v Hudson Valley v NY byla několikrát místní enviromentální skupinou začleněna zvířata do místního ekosystému, jedním takovým zvířetem je bobr. Původně označen jako ohrožený v Hudson Valley, po letech byl naopak označen jako škodný a přemnožený. Bobry je momentálně povoleno lovit a zabíjet mnoha nehumánními způsoby. Co si myslíš o činech státních agentur, jako je D.E.C., Forest Service a BLM, jako ty výše uvedené, a jaký mají dopad na místní eko systém a bioregion?

Lidské přemnožení, to je problémem, kradou přírodní prostor původním zvířatům. Uvažujme – zvířata byla v pohodě po miliony let, než přišel člověk a začal jim ničit jejich domovy. Nikdy nebylo a stále není potřeba vybíjet zvířata, protože by byla na obtíž! Lidé jsou na obtíž, proč nevybíjíme je? Když vládní agentura obhajuje zabíjení zvířat pro lidské pohodlí, je to jen další příklad lidské arogance a nadvlády.

6. Co je Animal Enterprise Terrorism Act a jak ovlivní lidi z ALF a ostatních skupin za osvobození zvířat?

V roce 1992 kongresem prošel Animal Enterprise Protection Act. Tomu se nedostala téměř žádná pozornost, s výjimkou skupin těch průmyslů, které to prosazovaly, třeba jako Národní Asiciace pro Biomedicínský Výzkum. The Animal Enterprise Terrorism Act (Zákon o terorismu proti živočišným podnikům) byl pak přijat v listopadu 2006. Byl oponován nejméně 160 organizacemi působícími na celostátní úrovni. V roce 2009 v Kalifornii se objevili první čtyři jedinci obžalovaní podle tohoto zákona, obžalováni za protesty, skandování, provádění výzkumu na internetu a letákování. Obvinění byla zamítnuta, protože nebyla doložena fakta k trestnímu stíhání, což potencionálně poškodilo žalované podle 5. dodatku, tedy právo na spravedlivý proces. (Případ je U.S. v Buddenburg). Na těchto webových stránkách najdete více info o AETA a The Equal Justice Alliance (Aliance pro rovnou spravedlnost).

Postačí, když řeknu, že zvířata potřebují naši pomoc, a ne nové nebo staré zákony vyhrožující nám uvězněním na mnoho let, které by nás měly odradit od pomoci zvířatům uniknout uvěznění, mučení a smrti z rukou chamtivých lidí.

7. Jaké typy přímé akce užívá ALF?

Členové ALF a jiných ilegálních organizací cítí, že k opravdové záchraně zvířat musí být špatné zákony povolující jejich využívání porušovány.

Žhářství je jedna z mnoha taktik používaných ALF, zasáhne zvířecí utlačovatele finančně a brání mu v pokračování kšeftu jako obvykle, kšeftu fungujícím na bolesti nelidských zvířat. Násilí na majetku, na rozdíl od toho na zvířatech, lidských i nelidských, je považováno za ospravedlnitelné s ohledem na zvěrstva páchaná na nevinných zvířatech. ALF byla v historii proti násilí na jakékoliv živé bytosti, ačkoliv jiné skupiny a aktivisté se tímto omezením neřídí. Pokud je to možné, je preferovanou taktikou osvobození zvířat, ale najít pro ně vhodné domovy nebo přírodní přirozená teritoria může být těžké.

Vivisekční laboratoře jsou nyní tak těžce opevněny, že vloupání se do nich je velmi obtížné. Poslední velká záchrana z laboratoří byla provedena v roce 2004 na univerzitě v Iowě, kde bylo osvobozeno 401 zvířat.

8. Je pravda, že žádnému lidskému ani nelidskému životu nebylo nikdy ublíženo v průběhu akcí skupin ALF and ELF?

Pravděpodobně to není pravda. Při používání velmi efektivní taktiky žhářství jsou téměř jistě nelidská zvířata jako hmyz a dokonce i hlodavci, která by mohla být poškozena. To znamená, že každý efektivní osvobozovací boj měl nevinné oběti. To ale není důvod, aby pokračovalo povolené využívání, mučení a vraždění miliard nevinných despotickými lidmi.

9. Jakou radu můžeš dát lidem, kteří by chtěli podpořit NAALPO nebo Frontu za osvobození zvířat?

V minulosti se ti, kdo se chtějí podílet na přímé akci, dali dohromady s těmi, kdo smýšleli podobně, a prostě začali dělat přímé akce. Chcete-li se začít učit o přímé akci, následujte tento odkaz, kamkoliv vás může zavést. Jen vy můžete rozhodnout, jakou taktiku zvolit, kdy začít a jak ještě dlouho zvířata musí čekat na záchranu.

Manuál pro přímou akci

10. Naalpo pomáhá s podporou vězněných aktivistů za práva zvířat a země? Mohl bys vysvětlit trochu více typ pomoci, kterou tisková kancelář dělá, a jak by mohli i ostatní pomoci?

Po tisících akcí jménem zvířat byla chycena jen hrstka aktivistů a ještě méně z nich bylo uvězněno na delší dobu. To znamená, že v současné době je několik aktivistů zajato státem. Naalpo se snaží pomáhat jim, jak jen může. Udržujeme webové stránky na jejich podporu, posíláme jim peníze, knihy a ostatní užitečné věci, publikujeme jejich dopisy a trochu jim zjednodušujeme pobyt za mřížemi. Tito lidé jsou opravdoví hrdinové a zaslouží všechnu naší podporu. Každý jim může napsat dopis a poskytnout více či méně podpory. Právě dopisy jsou obrovskou podporou pro jejich životy, při čekání na to, až budou volní.

11. Jsou nějaké jiné skupiny, s kterými spolupracujete, či je podporujete?

Podporujeme i ostatní skupiny jinde, se stejnou myšlenkou, mezi ně patří Earth first, ELF, Bite Back (directaction.info) a jiné.

12. Jaký typ represe je uplatňován na lidi z ALF a na skupiny za osvobození zvířat a přírody?

Jak bylo uvedeno výše, stát použil AETA, aby vyděsil aktivisty, kteří se účastní povolených i nezákonných aktivit ve jménu zvířat. Ti, co pracují v undergroundu, ví, že riskují svou svobodu aby pomohli zvířatům, a velmi málo z nich bylo někdy chyceno, státní represe na ně mají velmi malý vliv. Rádobyaktivisté, kteří stejně mají všeobecně větší strach, byli jako první znepokojení a rozčilovali se nad novými zákony zaměřenými na zastavení zvířecího osvobozování. Jak jednou řekl teolog Andrew Lindsay: „Řetězy cítíš jen tehdy, když se začneš pohybovat.“ Jediná chvíle, kdy jde stát po aktivistech, je, když začnou být efektivní v narušování statusu quo vykořisťování zvířat. Státní represe jsem vždy považoval za důkaz toho, že pracuji účinně v zájmu mého zvířecího bratrstva.

13. Jak dlouho jsi pracoval v medicíně a v laboratořích, kde se testuje na zvířatech?

Byl jsem lékař 30 let. Krátce jsem experimentoval na zvířatech na začátku, když jsem se stal lékařem, měl jsem vymytý mozek jako všichni okolo mě. Brzy jsem prozřel, když jsem viděl z první ruky nejen utrpení zvířat, ale také neúčinnost výzkumu v souvisloti s pomocí mým pacientům.

14. Existují nějaké stránky, videa nebo knihy, které bys doporučil těm, kdo se chtějí něco dozvědět o a.l.f. nebo o problému zvířecích práv?

Naše stránky mají psané i video sekce o častých otázkách k tomuto problému.

15. Je ještě něco, co bys chtěl říct?

Ti, kdo terorizují zvířata vězněním, mučením v laboratořích, jejich vystavováním jako věcí v zoologických zahradách a cirkusech, nutí je bojovat mezi sebou a zabíjí je pro jejich těla a kůže, jsou těmi, kdo vyvolává teror, ne soucitní aktivisté, kteří se snaží zastavit utrpení zvířat. Zvířata potřebují Vaši pomoc, na co čekáte?

 

This entry was posted in Animal Liberation Front, K dalšímu čtení, NAALPO. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives