Kožešinové farmy v ČR

http://www.obrancizvirat.cz/wp-content/uploads/2015/03/Stereotyp_Krizanovice_5.jpgMožná si kladete otázku, kde můžete najít kožešinové farmy. Jistě stojí za pozornost si na zvířecí koncentráky pěkně ukázat prstem. Jejich majitelé se je snaží schovávat před zraky veřejnosti, protože jejich podnikání mnoho sympatií nevzbuzuje. V ČR jsou chováni převážně norci a dva druhy lišek (liška obecná a liška polární). Dále jsou u nás chovány činčily.

Na základě dat od Českého statistického úřadu je možné konstatovat, že od roku 2000 na území České republiky významně poklesl počet chovaných kožešinových zvířat. Zatímco v roce 2000 registroval Český statistický úřad devět tisíc zvířat, v roce 2010 to byl pouze jeden tisíc. Nicméně údaje Českého statistického úřadu příliš neodpovídají reálné situaci, jelikož z údajů, které poskytly jednotlivé Krajské veterinární správy, vyplývá, že je na kožešinových farmách na území České republiky chováno minimálně kolem 4720 zvířat. To jsou ovšem pouze zvířata z poloviny českých farem. Podle údajů Svobody zvířat se v České republice odhadem chová okolo 14 000 zvířat.

————–

Tento rozpor je důkazem toho, že objektivní počty chovaných zvířat a kožešinových farem není jednoduché získat. Chovatelé nemají ve většině případů webové stránky a svou činnost nikde neprezentují. Výjimkou je farma Chinchilla (obec Zbýšov), o které je možné získat základní informace na její webové stránce. Nicméně počty chovaných zvířat zde majitel neuvádí. V rámci České republiky také neexistuje žádná souhrnná databáze nebo registr a chovy vzniklé před 13. zářím 1999 nemá chovatel povinnost ani evidovat. Situaci komplikuje také fakt, že ačkoliv jsou kožešinová zvířata řazena mezi zvířata hospodářská, lze je chovat i v malých, takzvaných zájmových chovech. V takovémto případě není nutné vést evidenci a chovatel nemusí souhlasit se vstupem kontrolních orgánů. Z těchto důvodů je třeba předpokládat, že údaje Českého statistického úřadu nejsou úplné. Lze se domnívat, že ačkoliv čísla plně neodpovídají realitě, zmíněný pokles oproti roku 2000 více méně ano.

Pokles počtu chovaných kožešinových zvířat do značné míry souvisí s uzavíráním kožešinových farem na našem území. V roce 2009 byla uzavřena farma v Souměři (Plzeňský kraj), kde se chovalo zhruba 500 lišek, dále liščí farma v Příkazech (Olomoucký kraj) a farma Lejšovka (Královehradecký kraj), kde byli chování norci a lišky. Dále byl také zrušen chov ve Vendryni (Moravskoslezský kraj), kde bylo chováno zhruba 800 norků, a v roce 2004 v Milevsku (Jihočeský kraj), kde se jednalo asi o 800 lišek. Podle informací od Státní veterinární správy byl také ukončen chov v obci Zachrašťany (Královehradecký kraj). Vznik nových kožešinových farem na našem území od roku 2000 nebyl nikde zaznamenán. Postupné uzavírání českých kožešinových farem je dané vysokými provozními náklady a špatným odbytem. Zvyšující se provozní náklady jdou pravděpodobně ruku v ruce se zpřísňující se evropskou a potažmo českou legislativou týkající se chovu kožešinových zvířat.

Na základě informací od jednotlivých krajských veterinárních správ a organizace Svoboda zvířat se podařilo zjistit, že se v současné době na území České republiky nachází 14 kožešinových farem zaměřených na chov norků, lišek a činčil. Z toho se na 5 větších farmách (tj. nad 1 000 zvířat) chovají šelmy (na čtyřech pouze norci, na další norci i lišky dohromady). Například Krajská veterinární správa Pardubického kraje, navzdory existence zákona o svobodném přístupu k informacím, odmítá tyto informace sdělovat. Došlo také k případům, kdy například Krajská veterinární správa Moravskoslezského kraje uvádí, že se kožešinová farma nachází v obci Sedliště, nicméně Státní veterinární správa uvádí obec Bruzovice. Vzhledem k tomu, že se obce nachází asi 3 km od sebe, došlo asi jen k chybě v určení místa, jelikož farmy většinou leží v odstupu od obydlené oblasti. Následuje tabulka a mapa s výskytem farem podle krajů a počty chovaných zvířat (u případů, kde jsou dostupná data od Krajské veterinární správy).

http://www.prawda.cz/wp-content/uploads/2014/11/2-2.jpg

kraj

obec

chované druhy

Jihomoravský Lipovec norci a lišky
Moravské Knínice* lišky, záběry z roku 2012
Jiříkovice norci a lišky, záběry z roku 2012
Zbýšov činčily (520)
Syrovice norci, záběry z roku 2012
Křižanovice norci (350) a lišky (150), záběry z roku 2012
Moravskoslezký Bruzovice lišky (100)
Pustějov norci (1520), záběry z roku 2006
Třinec-Lyžbice činčily, web farmy
Jihočeský Velký Ratmírov norci, záběry z roku 2012
Horní Slověnice norci a lišky
Olomoucký Klopotovice norci (460)
Pardubický Vítějeves norci (150) a lišky (800)
Vysočina Dolní Cerekev norci (670), záběry z roku 2012

Připojeny jsou odkazy na mapky, které udávají pravděpodobné (!) umístění některých kožešinových farem v ČR.

Velký Ratmírov

Vítějeves

Dolní Cerekev 

Pustějov

Křížanovice

Jiříkovice

Moravské Knínice*

Syrovice

Přes velká bezpečnostní opatření jsou ze zahraničních farem zvířata celkem často vypouštěna na svobodu. V České republice proběhl podobný případ ve Vítějevsi v říjnu v roce 2005 a vyvolal ve své době odmítnutí od největších organizací, které si kladly za cíl ochranu zvířat. Argumentovalo se především tím, že zvířata na svobodě nepřežijí, případně vyhubí původní faunu. Je otázka, zda by se podobný čin dnes setkal s větším množstvím pochopení či nikoliv. Na kožešinových farmách v České republice od té doby zemřelo několik desítek tisíc zvířat (poté co prožila krátký a bolestivý život). Letos v zimě budou opět majitelé těchto farem zvířata vraždit, aby si vzpupní a zhýčkaní lidé mohli oblékat kožešiny.

převzato z greenaction

* Farma v Moravských Knínicích byla uzavřena na konci roku 2013.


Aktuální informace a záběry z kožešinových farem najdete na webu nové organizace OBRAZ – Obránci zvířat, která se uvedla kampaní za zákaz kožešinových farem v ČR. Nesmíme však zapomínat, že “kožešinová” zvířata jsou chována i ve stovkách drobnochovů po celé ČR, kterých se jejich kampaň nedotýká.

DALŠÍ PŘÍMÉ AKCE Z ČR ZAMĚŘENÉ NA KOŽEŠINOVÉ FARMY:

  • Archives