300 NORKŮ DOSTALO ŠANCI ŽÍT

anonymní zpráva:

„21. listopadu 2013 se skupina ALF-Bohemia dostala do areálu kožešinové farmy u Jihlavy a osvobodila zhruba 300 norků a dala jim šanci na opravdový život. Navzdory dobrému bezpečnostnímu systému byla akce úspěšná. U východu jsme nechali nápis ‚Přestaň nebo zemři – ALF!!!‘ Boj za zvířata pokračuje…

ALF-Bohemia“

This entry was posted in Zprávy z fronty. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives