ZACHRÁNĚNA TŘI KACHŇÁTKA

anonymní zpráva (fotografie nahoře – v čase záchrany, fotografie dole – dnes):

„V Česku byla osvobozena 3 kachňata. Mají teď nový domov, kde můžou žít na čerstvém vzduchu.
Namísto porážky můžou prožít zbytek života podle svých potřeb. Mohli jsme umístit jen 3, takže zbytek
uvězněných zvířat zůstává v našich myslích. Buď vegAn*“

This entry was posted in Zprávy z fronty. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives