Po šesti letech končí soud s Ladislavem Kucem

Případ prvního slovenského “teroristy” byl uzavřen.

Ladislav Kuc byl v roce 2012 odsouzen k 25 letům odnětí svobody za údajný teroristický čin, který spáchal při pokusu odpálit košický McDonald’s. Proti rozsudku se odvolal a trest byl snížen na 23,5 roku a obvinění z terorismu byl zproštěn. Jeho “zločin” byl překlasifikován na pouhé obecné ohrožení.

Znovu se odvolal a jeho trest byl snížen na “pouhých” deset let. S tímto trestem nesouhlasila ani jedna strana a soud ho nakonec v lednu 2018 odsoudil na 12 let odnětí svobody s následnou tříletou podmínkou.

Tím případ končí. Nedojde k žádnému dalšímu odvolání a dalším stáním.

Ladislav byl shledán vinným v deseti bodech obžaloby, včetně vážného obecného ohrožení, nedovoleného ozbrojování a pokusu o vydírání. V tuto chvíli je umístěn ve věznici se středním stupněm zabezpečení.

Jeho útoky cílily na veterináře, který v Košicích provozuje asanační službu, na obchodní řetězec Tesco a na Veterinární univerzitu v Košicích. A samozřejmě na restauraci McDonalds v centru Košic.

Doufejme, že se Ladislav dostane z vězení dříve než v roce 2024. Dnes vypadá mnohem lépe než před několika lety. A je rozhodně rád, že se nemusí vrátit do věznice v Leopoldově, kde jeho zdraví značně upadalo.

Více informací a fotky zde a tu (omlouvám se za zdroje).


ENGLISH

Although he was sentenced to 25 years based on terrorism charges, he appealed and the terrorism charges were dropped, though he was sentenced reduced to 23,5 years. His „crime“ was classified as a public threat only. Again, he appealed and his sentence was reduced to ten years „only“. Last court hearing was in January 2018, he was sentenced 12 years in prison.

That is the end of this case. There will be no more appeals and hearings.

He was found guilty in ten charges, including very serious public threat, illicit arming and conspiring to blackmail. Right now he is placed in medium guarded prison and after his release he will be under supervised probation for three years. His attacks aimed at a veterinarian from Kosice city, who has the permit to kill homeless dogs, Tesco chain store and Veterinary university in Kosice city. And obviously on the McDonalds restaurant in Kosice city center.

Hopefully Ladislav will be free sooner than in 2024. He looks more healthier than he did a few years ago. And he is definitely glad that he will not be going back to the Leopoldov prison where his health deteriorated rapidly.

This entry was posted in Z klecí and tagged . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives