Ladislav Kuc

ENGLISH BELOW

UPDATE 16.4.2018

“Keď sa rúbe les, lietajú triesky. Som vo vojne, som vojak… Ja neľutujem ničoho. Iba to, že ma chytili. Urobil by som to znova, ale lepšie.”

Ladislav byl v roce 2012 obviněn z nelegální držení zbraní, výroby trhavin a terorismu. Byl odsouzen na 25 let (!) za výbuch před pobočkou McDonaldu v Košicích z 28.12.2011. Při výbuchu nebyl nikdo zraněn.

Policisté ho odhalili v průběhu několika dní díky kamerovému systému na místě činu a na základě více než rok starého spojení mezi výrobcem časovače nalezeného na místě činu a také jejich emailové komunikace. Při domovní prohlídce u něj policie našla materiály související s ALF a součástky k výrobě další bomby.

adresa:
Ladislav Kuc – 4.11.1975
Ústav na výkon trestu odnaťia slobody
Gucmoanova 86/670
92041, Leopoldov
Slovensko

Ladislav Kuc – 4.11.1975
Florianska 18
PS-C12
04142 Kosice

Slovakia

 


“When you fell forest, shavings are flying around. I am in a war, I am a soldier… I do not regret a thing. Only that I got caught. I would do it again, only better.”

In 2012 Ladislav was accused of illegal possession of arms, manufacturing of explosives, and terrorism. He was sentenced to 25 years (!) for bombing in front of a McDonald’s in the city of Košice on December 28th 2011. There were no casualties nor injuries.

Police traced him in a few days thanks to CCTV at the place and because of more than one year old connection between him and producer of timer that was found at the crime scene and also mail communications between Ladislav and the manufacturer. During a house search police found materials related to ALF and components for another bomb.

address:
Ladislav Kuc – 4.11.1975
PS 7/6  – ÚVTOS
Gucmanova 86/670
92041, Leopoldov
Slovakia

Ladislav Kuc – 4.11.1975
Florianska 18
PS-C12
04142 Kosice

Slovakia

This entry was posted in Z klecí. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives