Earth First!

Obrana Matky Země bez kompromisu

Earth First! (EF! – Země především!) bylo vytvořeno v roce 1979 jako odpověď na stále více korporátní, kompromizující a neefektivní environmentální komunitu. Není to organizace, ale hnutí. Neexistují žádní „členové“ EF!, jen Earth First!eři. Věříme v používání všech nástrojů, od grassroots a legálního organizování až k občanské neposlušnosti a monkeywrenchingu. Pokud zákon problém nevyřeší, neváháme dát všanc svá těla, abychom ničení zastavili. Přístup přímých akcí Earth First! přivádí pozornost ke krizím přirozeného světa a zachraňuje životy.

Samotná budoucnost života na Zemi je v ohrožení. Lidská činnost – od lovu po ničení biotopů – již dovedla bezpočet druhů k vyhynutí a tento proces se jen zrychluje. Destrukce Země a jejích udržitelných domorodých kultur vedla k tragédii ve všech koutech světa.

Vědci mezitím potvrdili, co domorodé kultury tvrdily po tisíciletí: všechny formy života jsou životně propojeny. Odstraněním byť i jediného vlákna ze sítě života vytvoříme šířící se vlny katastrofy. Na duchovnější úrovni Earth First!eři chápou, že nikdy nemůžeme být těmi zdravými lidmi, kterými jsme měli být, ve světě bez divočiny, čistého vzduchu a vytí vlků na měsíc.

Nestačí žádat politiky a korporace, aby ničili méně divočiny. Musíme ji zachovat všechnu, musíme obnovit zničené habitaty a reintrodukovat predátory. Musíme zastavit a zvrátit otravu ovzduší, vody a půdy, tak jako přeměnu genetického kódu života. Nestačí stavit se proti budování nových přehrad a zástaveb. Je čas osvobodit naše spoutané řeky a obnovit zemi.

Vedeno filozofií hlubinné ekologie nepřijímá Earth First! antropocentrický pohled na “přírodu pro dobro lidí”. Místo toho věříme, že život existuje ze své vlastní příčiny, že je průmyslová civilizace a její filozofie zaměřena proti Zemi, proti ženám a proti svobodě. Naše struktura není hierarchická a odmítáme vysoce placený “odborný personál” a formální vedení.

Jednoduše řečeno, Země musí být na prvním místě.

  • Archives