Abolicionismus

Abolicionismus je obhajoba práv zvířat, která se staví proti veškerému využívání zvířat lidmi a tvrdí, že všechny vnímavé bytosti, ať už lidské či nelidské, sdílí základní právo: právo nebýt považován za majetek jiných.

Samotný název odkazuje na historický termín abolicionismu – společenského hnutí za ukončení otroctví a lidského vlastnictví jiných lidí – ale v tomto kontextu je upraven na podporu ukončení lidského vlastnictví jiných zvířat.

Za teorií práv zvířat je myšlenka, že zaměření se na dobré životní podmínky zvířat (welfare) nejen nedokáže ohrozit působení utrpení zvířatům, ale naopak ho může prodloužit tím, že dává výkonu vlastnických práv nad zvířaty punc přijatelnosti.

Cílem abolicionistů je zajištění morální a právní změny paradigmatu, kdy zvířata již nebudou považována za věci k vlastnění a využívání.

Abolicionisté chtějí prázdné, ne větší klece.

  • Archives