Manuály

Slabikář ALF, 2002 – Velice stručná příručka shrnující základy přímé akce a ALF. Pro podrobnější studium doporučujeme navázat následnými publikacemi.

Příručka pro přímou akci, 2010 – Základní publikace o přímé akci přináší detailnější pohled na jednotlivé aspekty přípravy, průběhu i zakončení přímé akce.

Nenechat se chytit: Černorudá příručka – Nový manuál vycházející z klasik přímé akce -Ecodefense:A Field Guide to Monkeywrenching, Setting Fires With Electrical Timers,The Black Cat Sabotage Handbook, Ozymandias Sabotage Handbook a dalších – zaměřený především na bezpečnost na internetu a sabotáže.

Direct Action Handbook

 

Všechny publikované dokumenty mají pouze informační charakter a jejich autoři nenesou odpovědnost za způsob jejich využití čtenáři.

  • Archives