Earth Liberation Front

Jsme žhnoucí vztek umírající planety!

Earth Liberation Front (ELF – Fronta za osvobození Země) je mezinárodní hnutí složené z autonomních skupin lidí, kteří provádějí přímé akce podle směrnic ELF. Od roku 1997 provedly buňky ELF desítky akcí, které vyústily ve škodu ve výši téměř 100 milionů dolarů.

Po vzoru ALF je ELF uspořádáno tak, aby se maximizovala její účinnost. Bezpečnost členů skupin je zachována operováním v buňkách sestavených z malého počtu lidí. Každá buňka je anonymní nejen veřejnosti, ale i sobě navzájem.

Vzhledem k tomu, že struktura ELF není hierarchická, aktivity jsou v přímé režii jednotlivců nebo buněk. Neexistuje žádná centralizovaná organizace nebo vedení, které by anonymní buňky propojovaly. Jednotlivci, kteří se rozhodnou provádět akce pod hlavičkou ELF a při dodržení směrnic ELF, jsou poháněni jen svým vlastním svědomím nebo rozhodnutím své buňky.

Kdo jsou lidé provádějící tyto činnosti? Vzhledem k tomu, že zúčastněné osoby jsou anonymní, může to být kdokoliv. Rodiče, učitelé, dobrovolníci v kostele, váš soused nebo dokonce partner. Vykořisťování a ničení životního prostředí nás ovlivňuje všechny – některé lidi dost na to, aby se kvůli obraně Země zapojili do přímé akce.

Jakákoliv přímá akce k zastavení ničení životního prostředí při dodržení striktně nenásilných směrnic uvedených níže může být považována za akci ELF. Ekonomická sabotáž a ničení majetku spadají do mezí těchto směrnic.

 

Směrnice Earth Liberation Front

  1. Působit ekonomickou škodu těm, kdo profitují z ničení a vykořisťování životního prostředí.
  2. Odhalovat  zvěrstva páchaná proti Zemi a všem druhům, které ji obývají, a vzdělávat o nich veřejnost.
  3. Odhalovat  zvěrstva páchaná proti Zemi a všem druhům, které ji obývají, a vzdělávat o nich veřejnost.

Neexistuje žádný způsob, jak kontaktovat ELF ve vaší oblasti. Je na každém z nás, abychom převzali odpovědnost za zastavení vykořisťování přirozeného světa. Už nemůžete předpokládat, že to někdo udělá za vás.

Kdo, když ne vy; kdy, když ne teď?

If a tree falls – dokument o ELF, využívá příběh aktivisty Daniela McGowana, který čelil životu ve vězení za požáry proti oregonským dřevařským společnostem, k prozkoumání širších otázek environmentalismu, aktivismu a terorismu.

7. prosinec: O deset let později  – Krátké zamyšlení Daniela McGowana nad desetiletým výročím velkého zátahu na aktivisty ELF.

  • Archives