Zemědělství

48. Zvířata jsou zabíjena tak rychle, že necítí bolest a ani si neuvědomí, že jsou zabita; co je na tom špatného?

49. Co jsou velkochovy a co je na nich špatného?
50.
51. Copak
není pravda, že krávy neprodukují mléko (a slepice nenesou vejce), pokud nejsou spokojené?
52.
Nesnáší slepice neoplodněná vejce, která by jinak byla k ničemu?
53.
Copak není pravda, že zvířata nikdy nepoznala nic lepšího?
54.
Nerozumí farmáři péči o zvířata lépe než lidé z města?
55.
Nemůžeme prostě jíst produkty z volného chovu?
56.
Něco špatného na medu?
57.
Nevedou techniky sklizně a transport atd. k smrti zvířat?
58. Modern
í zemědělství vyžaduje, abychom zvířata vytlačili z půdy, abychom ji přeměnili na plodiny; není to porušení práv zvířat?
59.
Copak farmáři nemusí zabíjet škůdce?

  • Archives