#49 Co jsou velkochovy a co je na nich špatného?

Velkochovy jsou průmyslovým procesem, v kterém se aplikuje filosofie a praktiky masové produkce zvířat. Zvířata nejsou považována za individuální vnímavé bytosti, ale spíše za prostředky výroby – vajec, masa, kůže atd. Cílem je maximalizovat výstup a profit. Zvířata jsou manipulována pomocí množení, krmení, věznění a chemikálií, aby snášela vejce rychleji, tloustla rychleji či měla libovější maso. Náklady jsou minimalizovány recyklací mrtvol na krmení, minimalizováním jednotkového prostoru, neposkytováním podestýlky (která se ušpiní a potřebuje vyčistit) a dalšími praktikami.

Bateriová produkce vajec je možná tou nejvíce známou formou. Slepice jsou „udržovány“ v klecích minimální velikosti, s malými či žádnými možnostmi pohybu a projevu přirozených behaviorálních vzorců. Slepicím jsou bolestivě uštipovány zobáky a někdy i drápy, aby se ochránily ostatní v přecpaných klecích. V klecích nejsou žádné podlahy, aby výkaly padaly skrz na tác – proto slepice stojí na drátu. Klece jsou postaveny jedna na druhou v dlouhých řadách a nachází se v halách s kontrolovanou klimatizací. Slepice jsou pak využívány jako stroje na přeměnu krmiva na vejce. Po krátkém, mrzkém životě jsou pak zpracovány jako brojleři nebo recyklovány.

Další typické techniky velkochovů jsou používány u prasat, kde jsou zvířata držena v betonových ohradách bez slámy či hlíny, kde se nemohou pohnout o více než pár centimetrů, aby se zajistilo „nejlepší“ vepřové. Jakmile prasnice porodí, jsou selata držena tak, aby jediným kontaktem mezi nimi a jejich matkou byl přístup k bradavkám. Produkce telat probíhá v podobně omezujícím procesu. Telata jsou držena v úzkých bednách, které jim brání v otočení; mohou jen stát nebo ležet. Jsou držena v temnotě bez kontaktu s jinými zvířaty.

Velkochovy lidem vadí kvůli zacházení se zvířaty; jsou držena v nepřirozených podmínkách, co se místa, možného chování a interakcí s jinými zvířaty týká. Držení zvířat v těchto okolnostech není kruté jen ke zvířatům, ale oslabuje lidskost těch, kdo jsou v tom zapojeni, od produkce ke konzumaci.

Navíc, použití chemikálií a hormonů na zvýšení výnosů, snížení zdravotních problémů zvířat a urychlení produkce může být pro lidské konzumenty škodlivé. –JK

VIZ TAKÉ: #12, #14, #32, #48, #50

Zpět na Zemědělství

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives