North American Animal Liberation Press Office

Severoamerická tisková kancelář osvobození zvířat předává médiím komuniké, fotografie a videa přímých akcí prováděných Frontou za osvobození zvířat, Milicí za práva zvířat, Brigádou za osvobození zvířat a dalšími skupinami odporu bez vůdce v rámci hnutí za osvobození zvířat. Uvádí, že „vysvětluje a ospravedlňuje akce, ať jsou jakékoliv“, pokud je zřejmé, že byly provedeny s „upřímným úmyslem podpořit osvobození zvířat“. NAALPO také vydává newsletter a seznam vězňů.

Tisková kancelář zaujímá proaktivní postoj v komunikování akcí, strategií a filosofie hnutí za osvobození zvířat médiím a veřejnosti. Mnoho z těchto akcí je nelegální pod současnou strukturou společnosti, která není schopna uznat práva nelidských zvířat na život bez utrpení, ale schvaluje a propaguje “právo” průmyslů provádět zvířatům, cokoliv chtějí, pro zisk nebo výzkum. V těchto podmínkách nemohou undergroundoví aktivisté často promlouvat přímo. Přesto jsou však jejich akce a poselství neodkladné a zaslouží si být vyslechnuty a pochopeny.

První tisková kancelář byla založena ve Velká Británii v říjnu 1991 jako odpověď na nekritické zpravodajství mainstreamových médií. Vztahy s médii původně řešila Podpůrná skupina ALF, ale byla vytvořena nová tisková kancelář, aby bylo možné dostávat přiznání odpovědnosti anonymně a vyhnout se tak obvinění ze spiknutí. Po schválení Zákonu o terorismu v roce 2000 bylo změněno její jméno na Animal Liberation Press Office, aby se vyhnuli pozornosti policie a aby bylo zřejmé, že kancelář vydává prohlášení jménem více aktivistických skupin, ne jen ALF.

Britská kancelář je vedena Robinem Webbem, bývalým členem rady RSPCA (Královské společnosti pro prevenci krutosti na zvířatech).

Tisková kancelář v Severní Americe, známá jako NAALPO, byla spoluzaložena v roce 1994 a znovu otevřena v prosinci 2004 Stevenem Bestem, docentem filosofie na texaské univerzitě v El Pasu. Současnými představiteli jsou:

Will Hazlitt

fotograf/filmař/spisovatel a součást kreativní skupiny R9 Media. Zaměřuje se na trvalé snahy prováděné za osvobozování zvířat a práva zvířat a absolutně odmítá speciesismus.

Dále odmítá „chamtivost jako ekonomickou filosofii“, kterou v současnosti vyhlašuje kapitalistické, nestátní a nadnárodní establishment. Stojí za to připomenout slova Friedricha Engelse: „Od prvního dne do teď byla ryzí chamtivost hnacím duchem civilizace.”

Will je ve své obhajobě osvobození a práv zvířat přímá a podporuje obojí in toto corde meo, et in tota anima men (celým srdcem a z celé duše).

Jerry Vlasak

je certifikovaný chirurg se specializací v traumatologii a intenzivní péči. Je bývalým vivisektorem, který byl svědkem agónie zvířat v laboratořích. Diskutuje o vědecké neplatnosti pokusů na zvířatech, promlouvá o výhodách veganské stravy a dělá přednášky o právu všech vnímavých bytostí na život bez bolesti a utrpení.

Jeho eseje a rozhovory byly publikovány v mnoha periodikách a časopisech a dělal rozhovory o právech zvířat s novináři po celém světě.

Gary Yourofsky

Garyho silné a poučné přednášky o veganství si vyslechlo více než 60 000 studentů v 30 státech v 177 školách po celých Spojených státech. Jeho přednáška byla přeložena do téměř 30 jazyků a má více než 3 miliony zhlédnutí na YouTube. V roce 1996 založil etickou veganskou organizaci ADAPTT (Animals Deserve Absolute Protection Today and Tomorrow – Zvířata zaslouží úplnou ochranu dnes a zítra) ADAPTT.org. Věří, že zvířata mají vrozené právo být svobodná a žít zcela neomezena lidskou dominancí.

 

V říjnu 2006 bylo Nejvyšším britským soudem zpochybněno oddělení Tiskové kanceláře od ALF, když soudce rozhodnul, že Robin Webb je vázán soudní příkazem zakazujícím protesty před oxfordskou univerzitou. Webb tvrdil, že je novinář a ne člen ALF nebo její podpůrné skupiny. Podle The Guardian soudce Webba popsal jako „ústřední a stěžejní postavu [v ALF]“ a usoudil, že „tisková kancelář není nestranným zpravodajským nástrojem ani prostředkem obhájců ALF, ale nezbytnou součástí strategie ALF.“ Naopak Severoamerická tisková kancelář uvádí:

„Pokud by Tisková kancelář měla jakékoliv přímé spojení s undergroundem, znala členy undergroundových skupin, nebo sama byla jejich členy, strážci zákona by neváhali, aby nás obvinili a uvěznili. Tisková kancelář pravidelně dostává anonymní komuniké těchto undergroundových skupin a předává je dál médiím, ale nemá žádnou osobní znalost toho, kdo je posílá nebo odkud jsou posílána.“

 

 

 

 

  • Archives