Animal Rights Militia

Animal Rights Militia (ARM – Milice za práva zvířat) se objevila v Anglii v 80. letech 20. století, s podobnou filosofií jako Justice Department. I když ARM podporuje ALF a další strategie, zastává názor, že ALF nezachází dost daleko, co se přímých akcí týče. Účinnějších vítězství může být dosaženo pomocí poisoning hoaxes a dalších podobných strategií.

Raná vítězství začala v osmdesátých letech dvěma úspěšnými destrukcemi v San Jose, Kalifornii. První, 1. září 1987, způsobila škody v hodnotě 100 tisíc dolarů společnosti San Jose Valley Veal Inc. Během ní bylo spáleno skladiště papírových produktů, což způsobila obrovské finanční ztráty.

Druhá akce byla ještě ztrátovější, 230 tisíc dolarů škody společnosti Ferrara Meat 26. listopadu 1987. Během ní byla zničena stodola obsahující seno a zrní.

Jedna z nejznámějších akcí provedených ARM proběhla v Anglii v roce 1984. Společnost Mars prováděla v tu dobu hrozivé pokusy na zvířatech zaměřené na kazivost zubů, aniž by se zdálo, že s tím hodlá přestat. ARM poslala zprávu médiím, že tyčinky Mars byly otráveny. Společnost je musela stáhnout z regálů obchodu a utrpěla tak velké finanční ztráty. ARM později přiznala, že šlo o hoax, ale společnost si uvědomila možnost dalšíchakcí a od pokusů na zvířatech upustila.

Úspěch této akce ukazuje, že ekonomická sabotáž je mocným, účinným nástrojem pro osvoboditele zvířat. Kdykoliv se objeví riziko, že produkt společnosti byl upraven, potenciální ublížení zákazníkům je příliš silné na to, aby se dalo ignorovat. Porozuměním této skutečnosti využila ARM tento strach k záchraně zvířat.

Od roku 1990 byla ARM aktivní i v Kanadě. Podobné akce proti výrobci tyčinek proběhla 2. ledna 1992. Pokusy na zvířatech v Cold Buster zahrnovali mražení krys, jejich vyhladovění a aplikaci léků, včetně barbiturátů. Vynálezce Cold Buster, Larry Wang, vivisektor na univerzitě v Albertě, byl také částečným majitelem společnosti, která tyčinku vyráběla. Vývoj tohoto produktu trval 16 let.

Podle oznámení bylo otráveno 87 tyčinek Cold Buster čističem na trouby a vráceno do regálů ke konzumaci spotřebiteli. Komuniké a vzorky kontaminovaných tyčinek byly zaslány TV stanicím a novinám. Ekonomická škoda způsobená společnosti byla obrovská. Podle odhadů společnost přišla o více než 1 milion dolarů jen stažením tyčinek z obchodů. Tato akce vyslala jasný vzkaz dalším společnostem, které jsou zapojené ve vivisekci, že by také mohly přijít o miliony.

O dva týdny později ARM odhalila, že šlo o hoax. Stejně jako u dřívě zmíněného hoaxu u Marsu, společnosti nepodstoupí riziko, že by přišli k úhoně zákazníci, proto jsou donuceny zboží stáhnout, což přidává na ztrátách zisku. Dodatečným vítězstvím pro zvířata bylo, že kanadské ministerstvo obrany stáhlo své dotace z tohoto výzkumu.

23. dubna 1992, což je Mezinárodní den laboratorních zvířat, poslala ARM jasný vzkaz vivisektorovi. Akce proběhla ve Vancouveru, Britské Kolumbii v domově vivisektora Hanse Fibigera. Jeho dům a příjezdová cesta byly pokryty červenou barvou. Na okně bylo napsaáno slovo „špína“ a příjezdovou cestu pokryly osvobozenecká hesla.

K dalšímu poisoning hoax se ARM přihlásila 23. prosince 1994 ve Vancouveru, Bristké Kolumbii. ARM tvrdila, že do těl krocanů byl vstříknut jed na krysy a těla byla náhodně rozmístěna v různých obchodech po celé oblasti. Vzorky byly zaslány médiím, ale po otestování policií se přišlo na to, že nebyly kontaminovány.

Protože společnosti si nemohou dovolit riskovat, že některé z jejich zboží je kontaminováno, stáhly z prodeje krocany v přibližné hodnotě 1 milionu dolarů. Health Canada následně prováděla u krocanů testy, aby určila jejich stav. Obchody prodávající tyto krocany a jejich dodavatelé přišli o miliony dolarů.

Další akce ARM v Anglii zahrnují umístění zápalných zařízení a následnou škodu vykořisťovatelům zvířat. Některé z příkladů zahrnují akci z 10. srpna 1994, kdy ARM umístila zápalná zařízení do několika obchodů s kůží a kožešinami. Způsobila tak škody v řádu desítek tisíc dolarů.

Dalším příkladem je akce z 24. srpna 1994, kdy byla způsobena škoda v hodnotě přeshující 4 miliony dolarů s pomocí 4 zápalných zařízení umístěných v obchodech s kůží, rybářském obchodě a obchodech podporujících testování na zvířatech.

Další 4 miliony dolarů škody byly způsobeny sekundárním cílům těchto společností. Společnost Boots po tolika ekonomických sabotážích prodala svou farmaceutickou divizi, aby se vyhnula dalším akcím ochránců práv zvířat.

Vedle ekonomických sabotáží byla ARM obzvláště úspěšná ve Švědéku, kde osvobodila zvířata. Aktivisté v Uppsale přepadli 15. ledna 1998 laboratoře patřící společnosti Bio jet Service. Zachránili 92 morčat. Některé ze samic byly březí, celkově tedy zachránili přibližně 120 morčat. Co tuto akci činí obzvláště úspěšnou je, že chovatel těchto morčat, Gothe Olofsson, je sám vivisektor na univerzitě v Uppsale. Údajně prohláasil, že morčata nahrazovat nebude a místo toho se práce s nimi vzdá.

Od svého počátku prokázala ARM účinnost přímých akcí používaných proti vykořisťovatelům zvířat. Jejich akce byly opakovaně strategické a zničující pro ty, kdo vydělávají na utrpení zvířat.

This entry was posted in Obecné info. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives