#32 Živočišné průmysly jsou velké podniky; neporušila by se ekonomika, pokud by všechny skončily?

Vynalezení automobilu, abolice otroctví a konec druhé světové války také vyžadovaly pracovní restrukturalizaci a přeškolení. To je prostě složkou každého společenského pokroku – není to důvod od pokroku odrazovat.
Nemůžeme ospravedlnit činy na základě výnosnosti. Mnohé zločiny a praktiky, na které pohlížíme jako na odporné, byly nebo jsou i nadále výnosné: obchod s otroky, prodej dětských nevěst, prodej drog, podvody všeho druhu, prostituce, dětská ponografie.

Dobrým příkladem, který poukazuje na další klíčové zvážení, je tabákový průmysl. Jde o multimiliardový průmysl a přece se na mnoha frontách objevují snahy vyřadit ho z provozu. Hlavní problém leží v jeho vedlejších účincích, tedy v obrovských zdravotních dopadech a smrti, které zapřičiňuje, což snadno převáží bezprostřední výnosnost. Vykořisťování zvířat má také vedlejší účinky. Mezi ty nejvýznamnější patří znečištění a deforestace spojené s rozsáhlým živočišným zemědělstvím. Jak vidíme v otázce #28, představují tyto současné praktiky neudržitelné využití zdrojů planety. Je pravděpodobnější, že pokud budeme v těchto praktikách pokračovat, bude ekonomika ochromena!

Nakonec, zisky spojené s živočišnými průmysly vychází z trhu poptávky a blahobytu. Neexistuje žádný důvod předpokládat, že tato poptávka nemůže být postupně přeorientována na jiné průmysly. Místo prvotřídního hovězí můžeme mít prvotřídní artyčoky nebo prvotřídní těstoviny atd. Poptávka lidstva po gurmánském jídle nezmizí spolu s masem. Stejně tak, pracovní pozice spojené s živočišnými průmysly mohou být postupně přeorientovány do průmyslů, které se objeví jako náhrady těch živočišných. (Viceprezident Gore na to obdobně poukázal při ohlédnutí se za stížnostmi ohledně ztráty pracovních pozic, kdyby byla zastavena těžba dřeva. Vyjádřil se, že hnutí za životní prostředí by otevřelo obrovskou oblast pracovních pozic, které byly dříve nedostupné.) –DG

„Mým pohledem je, že vegetariánský způsob života by jen svým fyzickým účinkem na lidský temperament byl nejvíce prospěšným vlivem na lidstvo.“ –Albert Einstein (physicist, Nobel 1921)
VIZ TAKÉ: #28, #31

 

Zpět na Praktické otázky

 

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives