#33 Lidé jsou na vrcholu evoluce; nedává jim to právo využívat zvířata, jak chtějí?

Tohle je jeden z argumentů, které se pokouší vyvodit etické závěry z vědeckých pozorování. V tomto případě jde o chabou vědu a etický závěr je pochybný. Prozkoumejme nejprve tu vědu.

Tazatelovým pohledem je, že evoluce vytvořila lineární umístění všeobecné způsobilosti, žebříček, pokud chcete, s hmyzem a dalšími „nižšími“ druhy na spodu a lidmi (samozřejmě!) na vrchu. Tato představa se objevila jako součást širšího, dnes již diskreditovaného evolučního systému zvaného Lamarckismus. Objevení přírodního výběru Charlesem Darwinem tento systém vyvrátilo. Namísto toho zobrazuje Darwinův obraz „paprskovitý keř“ druhů, s každým vyvíjejícím se v závislosti na svém prostředí, podél svého paprsku. Podle tohoto pohledu se představa vrcholu stane nejasnou: ano, lidé se velmi dobře přizpůsobili svému prostředí (i když mnozí by se o to přeli vzhledem k neudržitelné povaze našeho využívání přírodních zdrojů), ale svému prostředí se velmi dobře přizpůsobili i bakterie. Opravdu můžeme říci, že lidé se svému prostředí přizpůsobili lépe než bakterie, a znamenalo by to něco, když jsou naše prostředí tak rozdílná?

Možná to, co má tazatel na mysli při použití slova „vrchol“, je, že lidé vynikají v určitých rysech a že může být vytvořena stupnice v závislosti na tomto rysu. Například na stupnici mentálních schopností stojí lidé vysoko nad bakteriemi. Ale jiný výběr rysů může vést k velice rozdílným výsledkům. Bakterie stojí „na vrcholu“, pokud se podíváme na reprodukční plodnost. Ptáci stojí „na vrcholu“, pokud se podíváme na schopnost letu.

Teď se podívejme na etiku. Nechme bokem pochybnou představu vrcholu evoluce, dejme tomu, že lidé jsou na vyšších příčkách inteligenční stupnice. Dává nám to právo dělat se zvířaty, co se nám zlíbí, jen proto, že nejsou tak inteligentní? Pokud řekneme, že ano, otevřeme Pandořinu skříňku problémů pro nás samé. Znamená to, že inteligentnější lidé mohou vykořisťovat, jak se jim zlíbí (měli bychom všichni být otroky Einsteinů našeho světa)? Pokud uvážíme jiný rys, mohou fyzicky nadřazení zneužívat ty slabší? Jen morálně bezohledný člověk by souhlasil s tímto obecným principem. –AECW

VIZ TAKÉ: #34, #37

Zpět na Argumenty z biologie

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives