#37 Ve světě působí přírodní výběr a darwinismus; neznamená to, že je nerealistické snažit se přemoci takové síly?

Za předpokladu, že se koncepty práv zvířat nějakým způsobem tlučou s darwinovskými silami, musíme tazatele nařknout ze selektivního morálního fatalismu: náš smysl pro morálku zcela jasně není vymodelován na zákonech přírodního výběru. Proč se tedy pak cítíme bezmocní před některými z jeho účinků a před jinými ne?

Mužská dominance, xenofobie a válkychtivost jsou přítomné v mnohých lidských společnostech. Měli bychom usuzovat, že za nimi stojí nějaká mysteriózní, všeobecná síla a že bychom se měli vzdát všech pokusů potlačit takové tendence. Nebo otevřeněji, když lidé onemocní, opustíme je, protože to vyžaduje „přežití nejsilnějšího“? Neopustíme je; a netrápíme se snahou překonat přírodní výběr.

Není žádný důvod, proč věřit, že praktické důsledky filosofie PZ jsou pro lidi maladaptivní. Právě naopak, a z důvodů popsaných jinde v tomto FAQ by respektování práv zvířat lidem přineslo příznivé vedlejší účinky, jako třeba udržitelnější zemědělské praktiky a lepší environmentální a zdravotní politiku. –AECW

Příchod Darwinismu vedl k nahrazení staré představy neměnitelných druhů představou individuálních organismů. Morální individualismus předkládaný filosofií PZ nabízí představu, že s organismy by mělo být zacházeno podle jejich individuálních schopností, namísto (staré) představy, že záleží na druhu zvířete. Tudíž morální individualismus vlastně dobře zapadá s evoluční teorií. –DG

VIZ TAKÉ: #62-63

Zpět na Argumenty z biologie

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives