#34 Lidé jsou na vrcholu potravního řetězce; nejsou tedy oprávnění zabíjet a jíst cokoliv?

Ne; jinak by potenciální kanibalové v naší společnosti mohli tvrdit to samé na obrany vlastník praktik. To, že něco dokážeme, neznamená, že je správné to dělat. Nad ostatními bytosmi máme velkou moc, ale s velkou mocí přichází velká zodpovědnost, jak může odsvědčit jakýkoliv rodič.

Lidé jsou na vrcholu potravního řetězce, protože si ZVOLILI jíst nelidská zvířata. V tazatelově postoji se tedy nabízí tautologie. Pokud bychom si zvolili nejíst zvířata, nebyli bychom na vrcholu potravního řetězce.

Představa, že nadřazenost rysu uděluje práva nad podřazenými, je řešena v otázce #33. –AECW

VIZ TAKÉ: #33

Zpět na Argumenty z biologie

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives