#35 Zvířata jsou jen stroje; proč si o ně dělat starosti?

Před stoletími rozvinul filosof Rene Descartes představu, že všechna nelidská zvířata jsou automatony, které necítí bolest. Descartovi následovníci věřili, že pokud zvířata vykřiknou, jde jen o reflex, podobný reakci, kterou dostaneme z mechanické loutky. Tím pádem neviděli žádný důvod neexperimentovat na zvířatech bez anestetik. Zděšení pozorovatelé byli nabádáni, aby nevěnovali pozornost vřískotu zvířecích subjektů.

Tato představa je nyní překonána moderní vědou. Zvířata nejsou „pouhými stroji“ o nic víc než lidé. Všechno, co se věda naučila o jiných druzích, poukazuje na biologické podobnosti mezi lidmi a nelidmi. Jak napsal Charles Darwin, rozdíly mezi lidmi a dalšími zvířaty jsou rozdíly v míře, ne rozdíly v druhu. Protože se jak lidé, tak nelidé vyvíjeli po miliony let a sdílejí podobné nervové systémy a další orgány, neexistuje žádný důvod myslet si, že nesdílíme podobný mentální a emocionální život s jinými živočišnými druhy (obzvláště savci). –LK

Zpět na Argumenty z biologie

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives