#31 Nezaniklo by velké množství zvyků a tradic, stejně jako pracovních pozic, pokud bychom přestali využívat zvířata?

Zamysleme se nejdříve nad otázkou zvyků a tradice. Čistou pravdou je, že některé zvyky a tradice si zaslouží vymizet. V historii najdeme hromadu příkladů: otroctví, římské gladiátorské soutěže, mučení, veřejné popravy, upalování čarodějnic, rasismus. K těmto příkladům přidává zastánce PZ i vykořisťování a zotročování zvířat.

Lidské zvíře je téměř do nekonečna přizpůsobivý organismus. Ztráta zvyků uvedených výše nevyústila v jakoukoliv trvalou škodu lidstvu. To samé můžeme s jistotou předpovědět u eliminace vykořisťování zvířat. Lidstvo by mělo ve skutečnosti užitek z kvantového skoku v soucitu u lidských záležitostí.

Co se týká pracovních pozic, ekonomické aspekty jsou probírány v otázce #32. Zbývá jen podotknout, že pro člověka je v sázce jeho práce, která může být nahrazena jinou, méně morálně pochybnou. Pro zvíře je v sázce odstranění mučení a vykořisťování a možnost šťastného života bez lidského útlaku a brutality. –DG

„Často říkají, že lidé vždy jedli zvířata, jako by to bylo ospravedlnění pro pokračování tohoto chování. Podle této logiky bychom se neměli pokoušet bránit lidem zabíjet jiné lidi, protože to se také děje od nejrannějších časů.“ –Isaac Bashevis Singer (spisovatel, Nobel 1978)

VIZ TAKÉ: #32

„Ale lidé jedí zvířata po tisíce let, ne?“

Můžete zkusit říct: „Jo, jíme maso dlouhou dobu, ale nejsem si jistý, že je to dobrá omluva, abychom v tom pokračovali. Ještě před 100 lety bylo legální ubít psa k smrti, ale teď je to nelegální. Souhlasíš, že postavit krutost k psům a kočkám mimo zákon byl dobrý nápad?“ S tím samozřejmě budou souhlasit a pak se můžete posunout dál třeba k: „Téměř po celou dobu naší existence jako druhu jsme drželi otroky; se ženami a dětmi jsme zacházeli jako s majetkem a tak dále, ale to z toho samozřejmě neudělalo správnou věc. Je však třeba si uvědomit, že je to právě posledních 100 let, kdy se ke zvířatům chováme tak špatně jako dnes.   Dříve se o ně lidé starali alespoň tak dobře, že vyrostla a nezemřela, ale dnes to není možné kvůli všem těm lékům. Je to prostě tak kruté a zbytečné. Že jsme něco špatného dělali po velmi dlouhou dobu, není důvodem, proč nepřestat dělat něco špatného. Nemyslíš?“

Zpět na Praktické otázky

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives