#30 Je takřka nemožné vyřadit všechny živočišné produkty z naší spotřeby; jaký to má smysl, pokud stále působíte smrt zvířat, aniž byste si toho byli vědomi?

Ano, je velmi složité eliminovat veškeré živočišné produkty ze spotřeby, tak jako je nemožné eliminovat veškerá náhodná zabití a působení škod, které vychází naší činnosti. Ale tím nemůžeme ospravedlnit jakékoliv zneužívání zvířat. Rozumným cílem, vzhledem k realitě, je minimalizovat škodu, kterou působíme. Takto tedy zabráníme velkému množství utrpení. –DG

VIZ TAKÉ: #57-#58

Zpět na Praktické otázky

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives