#29 Pokud se pokusíme vyřadit všechny živočišné produkty, vrátíme se zpátky do doby kamenné; kdo to chce?

Naopak! Je to závislost na živočišných produktech, na co bychom se mohli dívat jako na návrat k technologiím a přemýšlení doby kamenné. Lidé doby kamenné například museli v severním podnebí nosit kožešiny, aby neumrzli. To už dávno neplatí, díky ústřednímu topení a snadné dosažitelnosti velkého množství dobrých rostlinných a lidmi vytvořených látek. Pokud bychom měli vystihnout moderní dobu, mohlo by to být z pohledu větších svobod a výběru umožněným technologickým pokrokem a sociálním vývojem. Lidé doby kamenné měli jen pár možností a byli nuceni spoléhat na zvířata kvůli jídlu, oblečení a materiálům na své nástroje. Dnes máme nadbytek výběru lepšího jídla, teplejšího oblečení a účinnější materiály, z čehož nic nezávisí na zabíjení zvířat. –TA

Zdá se mi, že jediná doba kamenná, která nám hrozí, je ta vytvářená pokračujícím ničením ekosystémů zvířat ve prospěch betonové džungle! –DG

VIZ TAKÉ: #60, #62, #95

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives