Animal liberation front v České republice v letech 1994-2006

ALF se v Česku začala projevovat asi v roce 1994. V první vlně šlo o kácení mysliveckých posedů a vyvěšování transparentů v oblasti Brna, později v letech 1995 až 1996 o drobné sabotáže proti distributorům masa a kožešin a cirkusu JO-JO. Z brněnské ZOO vypustili několik ptáků schopných přežití na svobodě. Koncem devadesátých let nejsou známé akce pod hlavičkou ALF. Drobný vandalismus jako ničení plakátů cirkusů apod. se ovšem děl neustále. V prosinci roku 2001 vyšel Zpravodaj č. 1 ALF v ČR. Byl šířen elektronickou cestou a obsahoval informace o cílech a metodách ALF a několik málo zpráv z aktuálního zahraničního dění. Přibližně o rok později se objevily další propagační materiály: Směrnice ALF a slovensky psaný manuál pro přímé akce. Šířily je různé internetové stránky a radikálně ekologické ziny.

V České republice je ALF připisováno několik akcí většího významu. Ze starších akcí to jsou sabotáž lanovky u propasti Macocha z února 1995, útoky na společnost Biotest u obce Konárovice poblíž Pardubic v letech 2002 a 2003 a útok na kožešinovou farmu u obce Vítějeves z roku 2005.

První akcí bylo poničení lanovky v chráněné oblasti Moravského krasu. Proti stavbě lanovky se postavili na odpor umírnění i radikální ochránci přírody. Cílem útoku byl přímo velín lanovky, pod nějž byla umístěna dvě zápalná zařízení, která měla být zapálena pomocí přiloženého kanystru. Vzplál pouze jeden z nich, a tak byl poškozen pouze řídící panel. Neznámí útočníci na místě zanechali vzkaz “McBastards ALF”. Nutno podotknout, že ačkoliv byla podepsána ALF, podle cíle útoku lze akci spíše charakterizovat jako ekotáž podobnou Earth First! nebo Earth Liberation Front (ELF) než jako útok ALF.

Dalším cílem se dvakrát stala společnost Biotest. Firma provádí komplexní toxikologické testování léčiv, chemikálií, pesticidů i dalších přípravků a další testování z biologické oblasti. Současně má vlastní chov a experimentální ustájení myší, potkanů, morčat, křečků, králíků, koček, psů a opic. První akce byla provedena v září 2002. Došlo k odcizení finanční hotovosti a poničení majetku. V březnu 2003 na firmu Biotest opět zaútočilo několik příznivců ALF. Útočníci se zaměřili na poškození zařízení areálu a zkomplikování další výzkum, ke kterému by byla použita držená zvířata. Bylo odcizeno 9 počítačů obsahujících informace týkající se testů prováděných na zvířatech, zničeno několik dokumentů k budoucím smlouvám a vybavení kanceláří vysokých pracovníků společnosti, stěny i zařízení byly postříkány barvou ze spreje. K této akci vyšla dvě různá prohlášení. Druhé z nich vyšlo několik týdnů po zveřejnění prvního. Opravovalo některé údaje a vymezovalo se proti prvnímu, že jej sestavil někdo, kdo by se mohl pokusit infiltrovat mezi další skupiny. Ať byli pisatelé prvního prohlášení kdokoli, pisatele druhého prohlášení to dle jejich slov znepokojilo a odradilo od dalších útoků.

Dále odpor ochránců zvířat vzbudila kožešinová farma ve Vítějevsi. V září 2004 Svoboda zvířat společně s Ochránci hospodářských zvířat zorganizovala obléhání této farmy. Protestního pochodu vesnicí k farmě a domu majitelů farmy se účastnilo přes 80 lidí, kteří vyslyšeli výzvu na pozvánce k obléhání, která se rozšířila po internetu. Celá akce se nevyhnula policejnímu dozoru. Druhým a radikálnějším protestem proti praktikám farmy ve Vítějevsi bylo otevření klecí farmy koncem října 2005. Stovky norků se tak dostali na nikdy nepoznanou svobodu. Pachatel není přesně znám, dle prohlášení o akci, které dorazilo do emailové schránky Ochránců hospodářských zvířat se jednalo o jednu ze skupin ztotožňující se s ideologií ALF. Část vypuštěných zvířat zemřela pod koly automobilů, stresem, padla za obět psům nebo myslivcům. Část byla vrácena na farmu, zbytek se včlenil do přírody.

Ochranářské organizace v ČR obdrželi anonymně níže uvedenou informaci k akci namířené proti Biotestu:

V noci z 28. na 29. 3. 2003 byla provedena proti majetku firmy Biotest s.r.o. v Pardubicích – Rosicích přímá akce A.L.F., která měla za cíl co nejvíce poškodit zařízení v objektu a tím firmě zkomplikovat další mučení, mrzačení a zabíjení nevinných zvířat.

Odneseno bylo celkem 11 HDD z celkem 10 počítačů, které se v komlexu nacházely. Všechen ostatní hardware byl na místě zničen, nebo alespoň těžce poškozen stejně, jako vybavení kanceláří, laboratoří a archivů. (Tiskárny, kopírky, mikroskopy, přístroje a vybavení v oddělení hematologie, patologie, mikrobiologie, farmakologie, pitevny, sekretariátu společnosti, kde sídlí ředitel pobočky Pardubice vivisektor Jiří Marhan, kanceláře vivisektorů Brejchy, Sýkory, Gandalovičové, Černé, Novákové, kanceláře projektové managerky Šurové, po stěnách byly nasprejovány nápisy ALF a pomocí barvy a vody bylo zničeno i mnoho dokumentů.) Dále jsou v objektu laboratorní stáje hlodavců a psů. Psů (bíglů) bylo v areálu přes 150 a jejich rozdělení bylo následující: porodna, komerční chov starších štěnat a experimentální chov.

Za plotem tohoto, ale i mnoha dalších areálů, čekají tisíce zvířat se stejným osudem a stejným právem na život jako má kterákoli jiná, živá bytost na tomto světě. Je na nás všech uvézt toto právo do praxe a to ničením majetku osob a společností, které se na vykořisťování zvířat podílejí a nebo přímým osvobozováním zvířat. Oni čekají, nenechme je čekat.

Při akci nedošlo ke zranění ani usmrcení zvířat.

Animal Liberation Front

V reakci se objevilo další prohlášení A.L.F., kde bylo první prohlášení označeno za úmyslně klamné a vydané kýmsi jako možná provokace:

ANIMAL LIBERATION FRONT DIRECT ACTION CZ

Po více než 2 měsících od anonymního a klamného zveřejnění “Prohlášení Animal Liberation Front k akci proti firmě Biotest, s. r. o.” na některých webech v ČR jsme se konečně rozhodli toto prohlášení komentovat. Tuto dobu zabraly diskuse o významu našeho komentáře a posuzování rizika s tím spojeného. A právě riziko možné infiltrace a podivná cesta informace, která, byť zkresleně, o nás unikla, nás přesvědčila, že naše komuniké vydat musíme. Původně jsme se totiž rozhodli komuniké k akci nevydávat, neboť by nás mohlo ohrozit a zatím si nechat vše pro sebe. Nyní však jde o bezpečí dalších aktivistů za práva zvířat, a to i těch, kteří s námi nemají nic společného.

Prohlášení A.L.F. k firmě Biotest je pravdivé pouze napůl. Je zřejmé, že ho sepsal kdosi, kdo napodobuje naše ideje pro své krytí a pravděpodobně infiltraci mezi nás. Je jím někdo, kdo o naší akci ví, ale má pochopitelně nepřesné informace o výsledku. Informace o místě a čase obsažené v prohlášení zjistí každý, kdo se utrpením a zneužíváním zvířat zabývá, neboť zločinecká firma Biotest na naší akci ihned, byť přihlouple, reagovala. Rovněž na stránkách firmy Biotest je popsána struktura provozu včetně významnějších pracovníků. Informace byly tedy uměle opsány nějakým plagiátorem. I tato skutečnost však děsí. Může se jednat o cílenou provokaci a infiltraci se záměrem odhalit jednotlivce přímé akce A.L.F. Může jít rovněž o informátora v našem okolí, což může být normální aktivista který, byť nevědomky, neudržel hubu zavřenou. To vše je velice nebezpečné a naše další aktivity budou odloženy do úplného vyřešení a objasnění této věci.

K dezinformacím v prohlášení:

 • Správně jsme odnesli pouze 9 kusů HDD a nikoliv 11 kusů tímto však firmě velká škoda nevznikla soudě podle kapacity a evidentního stáří počítačů (některé byly i P100) – naším cílem byly informace, které budou použity proti firmě za její zacházení se zvířaty.
 • Barvou byla stříkána elektronická zařízení, avšak pustit vodu, která by pracovala za nás jsme již nestihli.
 • Stihli jsme však dokumentaci na video a dle kvalifikovaného odhadu (srovnání cen přístrojů a zařízení na www) jsme dospěli k částce 2.000 000 až 2. 400 000 Kč škody. Dále je zřejmé, že další škoda nastala z nedodržených kontraktů, ke kterým jsme zničili dokumentaci.
 • Dva z vivisektorů popsaných v “Prohlášení” již ve firmě nepracují – jeden pracuje jinde a druhý je v důchodu. Toto jsme věděli již při přípravných průzkumech – zdá se, že to však neví plagiátor – infiltrátor.
 • Zvířata nemohla být puštěna. Proč? Protože neexistuje žádná podpůrná organizace, která by se bez ptaní o ně postarala. Je možné zvířata jen tak vypustit? Ne! Zvířata vychovaná v umělých chovech a laboratořích neumějí přežít ve volné přírodě.

Jako příklad lze užít chybný krok, kterého se dopustili aktivisté v anglickém Onneley, kdy v roce 1998 vypustili z farmy dva tisíce norků do volné přírody. Dalších pět tisíc se bezradně toulalo po pozemcích farmy. Výsledkem byla panika mezi místními obyvateli. Norek totiž preventivně útočí na každé cizí zvíře, které se náhodou ocitne v blízkosti, a ve stresu může skočit i po člověku. V celém Staffordshiru se lidé zabarikádovali v domech, dokonce utěsnili i komíny. Dokonalá scéna pro Hitchcocka. Stovky norků zastřelili farmáři, přejela je auta nebo je roztrhali psi. Mrtví norci byli prakticky všude. Ti, co se vrátili na farmu, hynuli v dalších dnech následkem nadměrného stresu. Nebyli schopni přijímat ani potravu, na niž byli z farmy zvyklí, natož si ještě nějakou shánět ve volné přírodě. Jedna věc je zemřít na svobodě a nebýt utýrán. Druhá věc je fakt, že zvířata, která vyrostla na farmě nejsou schopna se sama živit a podléhají nástrahám a stresům, což je také ve svém důsledku forma týrání.

Pokud máte co sdělit, máte podobný problém, nebo chcete vyjádřit podporu – zde je e-mail: alf@hotlinemail.com. Neočekávejte však, že se vám ozveme, jde o bezpečí – zvlášť v současné situaci.

V současné době jsou tipovány další firmy, které se zabývají vykořisťováním zvířat pro kapitalistický zisk. Věřte tomu, že vědecký výzkum se obejde bez mrzačení, zabíjení a týrání zvířat. Každá bytost má právo na život a svobodu. Je třeba donutit společnosti k poznání, že týrání zvířat pro svůj zisk se nevyplácí. Přinuťte je aby ukončily svoji činnost. Tento cíl je možné dosáhnout pomocí nenásilné přímé akce. Podporujte Animal Liberation Front!

Animal Liberation Front

Mail, který přišel na adresu zvířeckoprávních organizací 24.10.2005 (ponecháno bez oprav):

jedna ze skupin stotoznujici se s ideologii ALF animal liberation front ktera pouziva primou akci jako efektivni zpusob jak zarazit tyrani a zneuzivani zvirat a stejne tak uskodit mistöm ci firmam ktere se na teto torture podileji:

V noci 20.10. 2005 tato skupina otevrela klece i ploty na farme Vitejeves nekolika stöm lisek a norku a tim take umoznila temnto tyranzm veznum uprchnout pred svym nestastnym osudem.

A timto se take stavi proti jasnemu prikladu imperialisticke hierarchie kde byt na vrcholku ynamena moci zneuzivat, tyrat, zabijet a vykoristovat zvirata i lidi. Stejne tak pracovat pro tech par co svoji stanovenou kulturou kapitalu urcuji spolecnost.

Kazdou minutu na svete zebre miliony krute tyranych zvirat, kiky lidske chamtivosti,moci kapitalu a VASICH spinavych penez.

At uz je to kvuli mode, vede, farmaceutickemu prumyslu ci potrave.

Ve kterych velka a draha lez rika ze bez krutosti se neobejdou.

A proto NE vice utrpeni!!

NE vykoristovani zvirat i lidi!!

a STOP niceni Zeme i prirodniho prostredi!!!!!!!

BUDEM BRANIT MATKU ZEMI I ZVIRATA AT UZ NAS TO STOJI SVOBODU CI ZIVOT!!!!!

Na ukázku ještě přikládáme jak vypadal první “Zpravodaj ALF v ČR”:

ZPRAVODAJ ANIMAL LIBERATION FRONT V ČR Č.1

Koncem minulého roku jsme dostali anonymním e-mailem Zpravodaj radikálních ochránců zvířat – A.L.F. v České republice. Se zpožděním, ale přece jej zde zveřejňujeme. Zpravodaj zde uvádíme v úplném rozsahu a bez zásahu do jeho obsahu. Pouze jsme některé pasáže zdůraznili tučným písmem.

ÚVOD

Po dlouhé době je tady opět veřejný výstup Animal liberation front (A.L.F.) – Fronty za osvobození zvířat. Je mnoho důvodů, proč opět veřejně pozvedáme náš hlas. Hlavní náplň činnosti ALF, přímé akce, nebyly v ČR nikdy přerušeny. Pouze zde několik let neexistoval žádný mediální výstup. Nyní se jedna skupina A.L.F. rozhodla vydávat nepravidelný A.L.F. zpravodaj. Informování o proběhlých přímých akcích A.L.F.ALF a o způsobech práce A.L.F. aktivistů považujeme za velmi důležitou a potřebnou činnost, která pomáhá inspirovat další a další aktivisty ke své vlastní aktivitě a rozšiřovat naše myšlenky.

Aktivisté A.L.F. nejsou fanatici, šílenci nebo násilníci. Jde o lidi ochotné bojovat proti neuvěřitelnému utpení zvířat, proti utrpení, jehož způsobování je sice posvěceno zákony, ale které je absolutně nepřijatelné ze všech lidských hledisek. Všechny akce A.L.F. jsou přesně cílené a provedené tak, aby nebylo ublíženo žádnému živému tvoru. Ve stávajícím politicko-ekonomickém systému je jediným kritériem téměř veškeré činnosti zisk. Odmítáme tuto kapitalistickou morálku, která udělala z myslících zvířat stroje, a stavíme proti ní přímou akci. Není žádného rozdílu ve vnímání bolesti mezi zvířetem a člověkem. Odmítáme utpení a vraždění živých bytostí a jsme odhodláni mu zabránit.

Mezi hlavní techniky A.L.F. patří sabotáž. Jejím cílem je způsobit subjektu, který vydělává týráním či vražděním zvířat, co největší ekonomickou škodu. Pokud budou tyto škody opravdu velké, podle zákona trhu se tento obchod se smrtí přestane vyplácet a zanikne. Která firma by se věnovala odvětví, které je prodělečné? Zničená či zapálená vozidla, vytlučená okna a výlohy, zničené fasády, podpálené provozovny…, to vše jsou náklady, se kterými nepřátelé zvířat určitě nepočítají. Druhým možným cílem sabotáže je přerušit proces mučení či vraždění na maximálně dlouhou dobu. Sem patří zničené počítače vivisektorů, rozbité stroje a přístroje atd. Objektem našeho zájmu jsou jatka, laboratoře vivisektorů, řeznictví, masokombináty, velkodrubežárny, velkovepříny, velkokravíny… A.L.F. nikdy neútočí na život či zdraví jakékoliv osoby!

Z pochopitelných důvodů na nás neexistuje žádný kontakt. Text tohoto zpravodaje byl anonymně odeslán několika skupinám a spolkům. Doufáme, že se postarají o jeho rozšíření.

ZPRÁVY Z DOMOVA

Vyšla kniha Osvobození zvířat

Nakladatelství Práh vydalo ve spolupráci se Svobodou zvířat knihu, která je jakousi “biblí” aktivistů na ochranu zvířat. Podrobný a věrohodný popis krutého zacházení se zvířaty ve všech odvětvích masného, mléčného, vaječného a kožešinového průmyslu, které je však bohužel současnými zákony bráno jako zcela normální, zaručeně zvedne ze židle každého soucitného člověka. Pak už zbývá jen málo: kukla, nářadí a vyrazit do akce…
V době svého vydání v roce 1975 se kniha stala inspirací pro tisíce aktivistů za práva zvířat. Nešlo se už déle vymlouvat na nevědomost. Zvířata, schopná vnímat bolest úplně stejně jako člověk, byla přeměněna na stroje. A ke stroji je dovoleno vše. Při čtení pasáží o velkodrubežárnách či megakravínech se člověku chce zvracet. Ještě více šokující je ale zjištění, že za 25 let se vůbec nic nezměnilo. Nepředstavitelné utrpení za zdmi továren na maso, mléko či vejce trvá dál. Kromě popisu způsobu “vyrábění” živočišných produktů zde najdete také rozsáhlou část o etických důvodech pro veganský styl života, která je skutečně narvaná argumenty, a autorovu reflexy z dnešních dnů. Četba této knihy musíme doporučit všem aktivistům A.L.F. Nejen, že zde najdete nová fakta, ale získáte také mnoho nových a pevně podložených argumentů do diskuse s našimi oponenty.

*Z důvodů utajení zde neinformujeme o akcích naší buňky ALF

ZPRÁVY ZE ZAHRANIČÍ

A.L.F. způsobila vivisektorům v USA milionovou škodu

A.L.F. se 11. srpna přihlásila ke žhářskému útoku, který způsobil firmě TCF v Coulstonu škodu větší než jeden milión dolarů. Firma TCF se zabývá pokusy na zvířatech, a v jejím držení se mimo jiné nachází největší kolonie zajatých šimpanzů na světě. TCF je zodpovědná nejen za strašné utrpení těchto zvířat během nesmyslných pokusů, ale také za jejich systematické týrání pobytem v naprosto nevyhovujících podmínkách. Zapálena byla jedna z administrativních budov TCF. Vzápětí obdržel tiskový mluvčí A.L.F. komuniké, v němž bylo mimo jiné uvedeno: “Chtěli jsme osvobodit všechna tato zvířata, ale kvůli potížím s jejich přemísťováním a ukrýváním (speciálně kvůli tomu, že jsou nakaženi virem HIV, hepatitidou a opary) jsme se rozhodli způsobit firmě TCF co největší ekonomickou škodu jako nejlepší způsob jak těmto zvířatům pomoci. Byla přijata všechna bezpečnostní opatření, aby se zamezilo zranění zvířat, personálu, ochranky a požárníků. Touto ekonomickou sabotáží chceme ukončit činnost této instituce. Pokud bude jakýkoliv investor zvažovat zachránění TCF, musí počítat s velkými finančními ztrátami způsobenými přímou akcí.”

Zemřel Barry Horne

5. listopadu 2001 v ranních hodinách zemřel v nemocnici v britském Worcestru na následky hladovky známý aktivista za osvobození zvířat Barry Horne. Příčinou smrti bylo selhání jater. Protože podepsal prohlášení odmítající lékařskou péči, doktoři mu nemohli dát jídlo proti jeho vůli a museli ho nechat zemřít.
Barry Horn byl odsouzen v prosinci roku 1997 na 18 let ve věznici s nejvyšší ostrahou poté, co byl usvědčen z několika žhářských útoků na prodejny mučitelů zvířat. Jeho dovolání bylo zamítnuto a jeho trest se tak stal vůbec nejvyšším, jaký kdy aktivista za osvobození zvířat obdržel. Již v roce 1998 se ocitl na pokraji smrti při 68 denní hladovce proti pokusům na zvířatech, kdy již přestal vidět na jedno oko a slyšet na jedno ucho. Úplnou hladovkou se snažil přimět britskou vládu, aby zakázala pokusy na zvířatech.
Zatímco nad tyrany vraždící zvířata po statisících a mučící je po celý jejich krátký život drží stát ochrannou ruku, aktivistu za osvobození zvířat, hrdinu bojujícího proti tomuto šílentsví, poslal na 18 let za mříže. Stát je vinnen za smrt Barryho! Nikdy nezapomeneme!

Naši vězni

Tři členové anglické organizace za práva zvířat Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC) byli nedávno odsouzeni na jeden rok vězení za “konspiraci za účelem způsobení veřejného pohoršení.” Obvinění bylo vzneseno za vydávání SHAC newsletteru, který vyzýval čtenáře aby opakovaně volali a posílali černé faxy a nesmyslné e-maily zaměstnancům a investorům nadnárodní firmy Huntingdon Life Sciences (HLS), největší firmy zabývající se testováním na zvířatech. Tato kampaň je vysoce úspěšná, za několik let dokázala firmě HLS způsobit miliardové škody a srazit ji na kolena.

Jako obvykle, stíháni nejsou ti, jenž jsou odpovědni za nesmyslné týrání a utrpení živých tvorů. Ve firmě HLS denně v krutých bolestech umírá přes 500 zvířat, na kterých jsou testovány nejrůznější látky a chemikálie. Jeden z experimentů popsal deník The Observer: “každému ze třiceti sedmi beaglů se bude pilovat kost v noze a poté se ocelovým drátem přelomí. To vše bez použití anestetik.”

Některé praktiky HLS jsou dokonce v rozporu i s platnými zákony, které stojí na straně tyranů. Usvědčena byla mimo jiné z porušení zákona prováděním série experimentů bez držení platné licence, pětset dvacet případů porušení “Zásad správné laboratorní praxe”, atd. atd. HLS však za porušování zákona dostává směšné pokuty. Pro nás však není důležité, zda ochránci tyranů uznali firmu HLS vinnou. Každý, kdo zabíjí a mučí zvířata pro profit či zábavu je náš nepřítel. Lidé, kteří se mučitelům postaví, jsou těmi samými soudci posíláni do vězení. Nezapomeňme na ně! I když jsou za mřížemi, stále jsou ALF a potřebují naší podporu!

Adresa na odsouzené: Heather Avery (TE1951) a Natasha Dellamaigne (TE1952), oba HMP and YOI Highpoint, Stradis Hall, New Market, Suffolk, CB8 9YG, England. Greg Avery (SS9142), HMP Belmarsh, Weston Way, Thamesmead, London, SE28 0EB.

JAK PRACUJE A.L.F.?

A.L.F. není organizace v pravém slova smyslu. Jde spíše o společnou myšlenku, která spojuje síť malých buněk, které o sobě navzájem nic nevědí. Často nevědí ani to, že jiná buňka existuje. Buňku ALF může tvořit jeden, dva, tři i více lidí, kteří se navzájem dobře znají a důvěřují si. O svých akcí nikdy nemluví s nikým jiným kromě sebe navzájem, protože by tím ohrožovali nejen sebe, ale i své kolegy. Po každé přímé akci z bezpečnostních důvodů následuje určitá doba klidu a nevyvíjení aktivit.

Ochranná opatření

Aby nedošlo k odhalení aktivistů A.L.F. a jejich následné perzekuci a stíhání, používá A.L.F. různé techniky jak znemožnit svou identifikaci:

 • Aktivisté A.L.F. vždy používají rukavice a maskování obličeje (kuklu).
 • Aby znemožnili zjištění velikosti bot, používají speciální návleky zhotovené z nejrůznějších materiálů. Boty po akci důkladně vyčistí, zejména podrážky (zbytky hlíny) a oblečení buď vyhodí například do kontejneru v jiné čtvrti nebo alespoň důkladně vyperou.
 • Po akci při ústupu rozptýlí pepř, aby znemožnili nasazení pátracích psů.
 • Pro případ zadržení mají vždy připravenou věrohodnou historku kam a odkud jdou.
 • Na akci s sebou nikdy nenosí mobilní telefon.


Komuniké

Po provedené akci o ní zpravidla dávají skupiny A.L.F. nějakým způsobem vědět. Pokud se k akci přihlásí, vyvrátí tak domněnky o akci vandalů či konkurence. A pokud vysvětlí pozadí akce, může publicita pomoci ve společnosti rozšířit náš postoj k vykořisťováním zvířat. Úspěšné provedení akce je pouze půl úspěchu! Po každé akci skupina A.L.F. zváží, zda ji vydání komuniké nemůže nějakým způsobem ohrozit. V určitých případech může být výhodnější nechat si vše pro sebe… Riziko odhalení existuje samozřejmě vždy, lze ho však omezit na minimum.

 • V komuniké nejsou nikdy uvedeny žádné detaily o způsobu provedení akce, počtu sabotérů atd. Mohly by policii posloužit při vyšetřování. O to více je komuniké obsáhlejší v pasážích vyvětlující důvod akce.
 • Pokud aktivista A.L.F. používá pro doručení komuniké e-mail, použivá anonymizer (například www.safeweb.com, www.anonymizer.com), aby zamaskoval svou identitu. Pod anonymizerem si anonymně založí (například na www.seznam.cz, www.post.cz, www.volny.cz) webovou schránku, ze které pošle komuniké. Do této schránky se pak již nikdy nevrací.
 • Pokud používá klasickou poštu, dává pozor na otisky prstů a zbytky slin při olizování obálky. Jako důkaz může sloužit i psací stroj, na kterém bylo komuniké sepsáno, proto ho zpravidla ukrývá na bezpečném místě daleko od domova.
 • Zbývá otázka, kam komuniké adresovat. V ČR zatím neexistuje něco jako tiskový mluvčí A.L.F., proto vám doporučíme obrátit se tam, kam jsme to udělali i my a kde čekáme, že bychom mohli dostat nějaký prostor (Different life, Svoboda Zvířat, Nesehnutí, Zeměpředevším, A-kontra).

převzato z greenaction.cz

This entry was posted in Animal Liberation Front, Zprávy z fronty. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
 • Archives