PRVNÍ PŘEPAD KOŽEŠINOVÉ FARMY TOHOTO LÉTA

anonymní komuniké:

“Večer 28. července 2013 vstoupili přátelé divoké přírody do  Burley v Idahu, na norčí farmu členky představenstva Kožešinové komise USA Cindy Moyle, překročili obvodové oplocení a  začali sledovat nočního hlídače.  Pak jsme propustili všechny její chovné jedince do přírody, vyprázdnili jsme přes dvacet pět procent tohoto vězení.

Osvíceno měsíčním světlem šplhalo 2400 těchto divokých bytostí ven z klecí, ve kterých strávily celé své životy v izolaci a temnotě, aby pod nohama poprvé v životě ucítily trávu. Jejich prvotní nesmělost se rychle stala kakofonií radostného kňučení, hraní, dovádění a plavání v potoku, který teče přímo za pozemkem farmy. Své nové životy prožijí v povodí Snake River.

Cindy Moyle je členkou představenstva a bývalým pokladníkem Kožešinové komise USA (FCUSA). Po nedávných změnách ve vedení FCUSA jsme měli pocit, že Moyle Mink Ranch bude ideální na vyzkoušení účinnosti nového důrazu FCUSA na bezpečnost farem. Rodina Moylů provozuje v Idahu osm farem, mají vlastní  krmný provoz a koželužnu.  Ti, kdo pochybovali o naší vynalézavosti a mazanosti, v minulosti nazývali farmy Moylů jako nedobytné. Také je to poprvé, co se někdo pokusil o akci proti jedné z nich.

Když jsme teď měli potěšení si je vyzkoušet na vlastní kůži, schvalujeme z celého srdce nové bezpečnostní směrnice FCUSA. Rádi vidíme, že členové FCUSA zvyšují své výdaje na zabezpečení –  znamená to jen, že jsou mnohem blíže k bankrotu, když přepadneme jejich farmy. V případě Moylů představují zničené chovné záznamy přes třicet let usilovného genetického výběru.  Tyto genetické linie se nepodaří obnovit.

Kromě toho, že jejich činnost ubližuje bezbranným zvířatům, Moylové jsou také vyšetřováni federálními úřady kvůli vykořisťování nehlášených pracovníků a obchodování s ohroženými druhy. Mike Moyle, bývalý kožešinový farmář a současný vůdce většiny v parlamentu Idaho, použil svou politickou pozici, aby zastavil možnosti sousedů Idaha prohlásit jeho rodinné špinavé a mouchami zamořené farmy za veřejné pohoršení.

Kožešinový průmyl bude beze sporu šířit nepravdy ohledně tohoho aktu laskavosti.

Budou tvrdit, že jsme teroristi. My říkáme, že pokud je nenásilné otevírání klecí aktem terorismu, pak to slovo nemá žádný význam. Dá se výstižně použít na masové věznění a zabíjení divokých zvířat.

Budou tvrdit, že tito norci jsou domestikovaná zvířata a budou hladovět. Dokumentace o úspěšném divokém životě norků z farem je rozsáhlá, takže přidáme jen svoji zkušenost ze sledování těchto přirozeně vodních zvířat, která trávila celý svůj život v klecích a která okamžitě vyrazí k vodě a začnou plavat a lovit.

Budou tvrdit, že podmínky na norčích farmách jsou humánní. Ptáme se tedy, proč se snaží tyto farmy dostat z dohledu veřejnosti, proč prosazují legislativu, která kriminalizuje pořizování fotografií. Norci, které jsme osvobodili od Moylů, žili uvězněni ve svých vlastních výkalech. Jejich utrpení bylo zřejmé oku a jejich touha po svobodě byla zřejmá duši.

Řeknou, že náš přepad bude inspirovat opičící se činy. Říkáme, že nepochybně bude. Je báječné, že žijeme ve světe, kde jedinci pravidelně předvádí nejvyšší akt soucitu – riskují svou svobodu kvůli svobodě jiných.

Řeknou, že se nezastavíme, dokud úplně nezastavíme zabíjení zvířat kvůli jejich kožešině. V tomto bodě se úplně shodneme.

Jednáme s láskou ve svých srdcích.”

This entry was posted in Kožešinové farmy, Zprávy z fronty. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives