OSVOBOZENY KOROPTVE

zasláno Animal Liberation Press Office – Turecko (zde najdete video akce):

“Aktivisté ALF v Turecku se vloupali do klecí lovců koroptví.  3 koroptve držené v zajetí byly zachráněny a vypuštěny do divočiny, kde je jejich přirozený habitat. Aktivisté věnují tuto akci všem ALF aktivistům.”

 

This entry was posted in Zprávy z fronty. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives