#47 Příroda je kontinuum; neznamená to, že můžete udělat čáru, a to, kde si uděláte svojí, není o nic lepší, než kde si já udělám tu svou?

Většina lidí uznává, že rozmanitost Přírody je taková, že fakticky čelíme kontinuu. Charles Darwin měl pravdu, když uvedl, že rozdíly jsou ve stupních, ne v druhu.

K tomu bychom však měli přistupovat s přesvědčením, že to znamená, že čára nemůže být nakreslena z důvodu udělení práv. Například, pokud existuje kontinuum v použití síly, od jemného postrčení milující matky k pekelnému zacházení s vězni koncentračních táborů, je zřejmé, že lidská práva jsou porušována v jednom případě a ne v druhém. Lidé uznávají, že etická přezka stojí někde mezi těmito dvěma extrémy.

Podobně, i když je pravda, že kvality relevantní k přiznání práv se v různých mírách nachází u členů zvířecího království, jsme oprávněni někde nakreslit čáru. Koneckonců to dělá i společnost – dnes čáru kreslí těsně pod lidmi.

Tedy taková čára (pod lidmi) nemůže být logicky obhajitelná, protože jsou vynechány některé bytosti, které mají relevantní kvality ve větší míře než současní držitelé práv (například normální dospělý šimpanz má „vyšší“ mentální život, než člověk v kómatu, přesto před medicínskými experimenty chráníme jen člověka). Proto musí jakákoliv nakreslená čára povolit, aby se některá nelidská zvířata kvalifikovala jako držitelé práv.

Co víc, složitost nakreslení čáry sama o sobě neomlouvá její nakreslení na špatném místě. Naopak, tato složitost znamená, že z etického pohledu by měla být nakreslena a) opatrně, b) konzervativně. Protože speciesistická čára držená oponenty PZ porušuje morální pravidla považovaná za kritická pro životnost jakéhokoliv etického systému a protože někteří dospělí nelidé mají morálně relevantní charakteristiky srovnatelné s některými lidskými držiteli práv, musíme dojít k závěru, že status quo selhává v obou bodech a že šipka pokroku směřuje k morálnímu pohledu, který objímá nelidské stejně jako lidské bytosti.

Vedle toho by mělo být poznamenáno, že až bude nakreslena nová čára, která bude více držet krok s etickou pravdou (docela snadná věc), neměl by mít nikdo pocit, že se tak podporuje svévolné ničení nedržitelů práv. Je žádoucí, aby bylo vytvořeno morální klima, které bere v úvahu zájmy a welfare všech bytostí, ať už jsou držiteli práv či nikoliv. –AECW

Představa, že kontinuum činí nakreslení čáry nemožným či že jedna čára je proto lepší než druhá, se dá snadno vyvrátit. Například koncentrace alkoholu v krvi je kontinuum, ale společnost kreslí čáru na 0.10 procent pro řízení pod vlivem, a rozhodně je to lepší čára než ta, která je nakreslená řekněme u 0.00000001 procent. –DG

VIZ TAKÉ: #22, #39, #40, #41

Zpět na Hmyz a rostliny

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives