#40 Musím si dávat pozor, abych nešlapal po mravencích?

Indičtí džinisté by řekli, že ano! Někteří z jejich oddanějších členů nosí gázové masky, aby zabránili vdechnutí a zabití malého hmyzu a mikrobů.

Bez ohledu na to, jak jsme opatrní, způsobíme jako vedlejší dopad žití nějaké utrpení. Cílem je vyhnout se působení zbytečného utrpení a minimalizovat utrpení, které působíme. To je na hony vzdálené svévolnému, úmyslnému působení krutosti. Zde narážím na určité zvyky trhání křídel hmyzu pro zábavu, nebo vypalování mravenců pro potěšení.

Tato otázka je problémem, který si musí každý vyřešit podle svého svědomí. Možná nemusíme při chůzi dávat pozor na mravence na zemi, ale pokud nějakého zahlédneme, není těžké upravit chůzi tak, abychom se mu vyhnuli. Čemu to ublíží? –DG

VIZ TAKÉ: #39, #41

Zpět na Hmyz a rostliny

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives