#41 Existují důkazy o vědomí u hmyzu; není absurdní říkat lidem, aby nezabíjeli hmyz?

Přiznání práv hmyzu neznamená, že nékdy nemůžeme ospravedlnit jeho zabití. Tak jako u všech hrozeb bytí i tady platí pravidlo sebeobrany. Pokud hmyz ohrožuje naší pohodu netriviálním způsobem, netvrdila by filosofie PZ, že je špatné se ho zbavit.

Pesticidy a herbicidy se často používají na masovou destrukci hmyzích populací. I když to může být bráněno principem sebeobrany, měli bychom se mít na pozoru před značným nepříznivým dopadem na životní prostředí, na další neohrožující zvířata a vlastně i na naše vlastní zdraví. (Podívejte se na otázku #59 pro více informací o použití insekticidů).

Snaha minimalizovat množství utrpení, které působíme či vyvoláváme, není absurdní. –DG

„Měli bychom se začít zajímat o mouchy a další hmyz bojující při osvobození z mucholapek. Existují humánní alternativy.“ –Michael W. Fox (viceprezident HSUS)

VIZ TAKÉ: #39, #40, #59

Zpět na Hmyz a rostliny

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives