11 KRÁLÍKŮ OSVOBOZENO Z FARMY

Uruguay_rabbits_Aug16

Anonymní zpráva:

V časných hodinách úterý 9. srpna bylo osvobozeno 11 králíčků z farmy Solymar Norte; bohužel nebylo možno přemístit všechny králíky, ale 11 z nich je daleko od tohoto centra vykořisťování.
V Uruguayi je úplně normální množit králíky na prodej jejich kožešiny a masa. Vykořisťovatelé se scházejí v Uruguayské společnosti chovatelů králíků, vedené Lucasem Santamariou.

Žádné zvíře není obchodním zbožím; my nejsme obchodním zbožím; proti všem formám vykořisťování; oheň kapitálu!! Svoboda se nedá vyjednat s politiky ani vykořisťovateli—musí být dobyta!“

This entry was posted in Zprávy z fronty. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives