#46 Není lepší jíst zvířata, protože tak zabijete menší množství živých bytostí?

U této otázky vyvstávají alespoň dva problémy. První, existuje předpoklad, že zabíjení je faktor, který se snažíme minimalizovat, ale jak bylo vysvětleno v otázce #18, zabíjení není ústředním zájmem PZ; jde spíše o bolest a utrpení, z čehož ani jedno nemůžeme přisoudit rostlinám.

Druhý, tazatel přehlíží, že dobytek musí být krmen rostlinnou stravou, takže konzumace zvířat je ve skutečnosti nepřímou konzumací rostlin. Samozřejmě chytákem je, že průchod rostlin zvířaty je velmi neefektivním procesem; typické jsou ztráty ve výši 80 až 90 %. A tak můžeme tvrdit, že pokud se někdo znepokojuje nad zabíjením per se, pak je vegetariánská strava vhodnější (alespoň v dnešním paradigmatu velkochovů). –DG

VIZ TAKÉ: #18, #28, #45

Zpět na Hmyz a rostliny

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives