#18 Pokud jsou lidé za PZ tak zhrozeni zabíjením, proč se nestanou frutariány?

Zabíjení, per se, není ústřední starostí filosofie PZ, která se zabývá vyhýbáním se zbytečné bolesti a utrpení. Tedy protože rostliny necítí bolest ani netrpí, nevyžaduje filosofie PZ frutariánství (stravovací styl, při kterém je jedeno jen ovoce, protože může být sklízeno bez zabití rostliny, z které pocházejí). –DG

Viz také: #42-#46

Zpět na Zvířata a morálka

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives