#17 Morálka je čistě lidský konstrukt (zvířata morálce nerozumí); neznamená to, že není rozumné aplikovat naši morálku na zvířata?

Neschopnost zvířat porozumět naším pravidlům a dodržovat je je stejně nerelevantní jako u dětí nebo mentálně postižených.

Mylnost tohoto argumentu může být snadno předvedena na jednoduché záměně: nemluvňata a malé děti nechápou morálku, znamená to, že není racionální na ně naši morálnost uplatňovat. Samozřejmě, že ne. Zdržujeme se ubližování nemluvňatům a dětem ze stejných důvodů, jako neubližujeme dospělým. To, že nejsou schopny konceptualizace systému morálky a jeho výhod je irelevantní.

Relevantní rozlišení je ztvrzeno v konceptu „morálních činitelů“ versus „morálních objektů“. Morální činitel je jedinec ovládající důmyslnou koncepční schopnost použít morální principy při rozhodování co dělat a po učinění takového rozhodnutí mít svobodnou vůli podle toho konat. Na základě těchto schopností je spravedlivé považovat morální činitele za odpovědné za své činy. Modelovým morálním činitelem je normální dospělý člověk.

Morální objekty naopak postrádají schopnosti morálních činitelů, a proto nemohou být spravedlivě považováni odpovědné za své činy. Nicméně jsou způsobilé působit újmu, a proto jsou vhodnými předměty na zřeteli morálních činitelů. Lidská nemluvňata, malé děti, mentálně postižení nebo nesvéprávní a nelidská zvířata jsou příklady morálních objektů.

Vzhledem k tomu, že nelidská zvířata patří mezi morální objekty, spadají pod rámec morální zřetele, a proto je docela rozumné poskytnout jim stejnou morální zřetel, jakou přiznáváme sami sobě. –DG

Viz také: #19, #23, #36

 

Zpět na Zvířata a morálka

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives