#16 Nedává Bible lidstvu vládu nad zvířaty?

Vláda není to samé jako tyranie. Anglická královna má vládu nad svými poddanými, ale to neznamená, že je může sníst, nosit je nebo na nich dělat pokusy. Pokud máme vládu nad zvířaty, je to zajisté proto, abychom je chránili, ne proto, abychom je využívali, jak se nám zlíbí. V Bibli není nic, co by ospravedlnilo naše moderní praktiky, které znesvěcují životní prostředí, ničí celé druhy divokých zvířat a působí utrpení a smrt miliard zvířat každý rok. Bible vyzývá k úctě k životu; milující bůh by nemohl jinak, než být zděšený ze způsobu, jakým je se zvířaty zacházeno.

Je pravdou, že Bible obsahuje pasáž, která hovoří o lidské vládě nad zvířaty. Důležitost této skutečnosti vychází z domněnky, že Bible je slovo boží a že bůh je nejvyšší morální autoritou. Na okamžik ponechme stranou úvahy o významu vlády a zaměřme se na představu vyhledávání morální autority v Bibli. Za prvé, existují závažné problémy s interpretací biblických pasáží a mnoho učenců se v určení významu daných veršů dramaticky neshoduje.

Za druhé, existuje mnoho nároků na božství mezi různorodými kulturami tohoto světa; někteří z těchto bohů nás zapřísahávají, abychom respektovali veškerý život a nezabíjeli zbytečně. Kterého z bohů budeme brát jako nejvyšší morální autoritu?

A na závěr, jak podotýká Tom Regan, mnoho lidí v boha nevěří, a proto odvolání na jeho morální autoritu je pro takové lidi prázdné. Pro takové lidi musí být platnost údajného boha přezkoumána s dalšími metodami určení soudnosti. Jak můžeme přezkoumat biblická tvrzení?

Tyto připomínky se vztahují stejnou měrou na další tvrzení o biblickém souhlasu s lidskými praktikami (jako je konzumace zvířat).

I pokud uznáme, že bůh Bible je morální autoritou, můžeme poukázat na to, že „vláda“ je neurčitým termínem ve významu „správcovství“ nebo „řízení“. Je docela snadné tvrdit, že vhodné správcovství nebo řízení spočívá v respektování života zvířat a jejich práva na život podle jejich přirozenosti. Skok od vládnutí ke schvalování našeho brutálního vykořisťování zvířat není obsažen v citovaných pasážích Bible, explicitně ani implicitně. –DG

 

Zpět na Zvířata a morálka

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives