COP21: Žhářské útoky proti vozidlům Electricity of France

Anti-COP 21

EDF (Electricity of France) je jedním z účastníků COP 21. Je také státní korporací, která se snaží předkládat jadernou energii jako řešení cop-21-edfproblémů klimatické změny. Jaderná energie je smrt; zničme její podporovatele!

Jsme přesvědčeni, že je důležité útočit na COP 21 kdekoliv: tedy kdekoliv je zisk a moc.

Dáváme přednost kvalitativním akcím, podpoře a překvapení místo setkání založených na mediaci, přehlídkách Státu a jejích policejních hordách.  S pochodněmi, galony benzinu a úsměvy jsme skromně odpověděli na sledování, strach, rezignaci, které nás odcizují od každodenního života.

Všechny COP21 jsou cílem!

Vždy bude dost benzinu proti Státu!

Žháři.

This entry was posted in Zprávy z fronty and tagged . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives