PŘIZNÁNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA PŘEPAD KOŽEŠINOVÉ FARMY

přiznání odpovědnosti za přepad z 31. října; zasláno anonymně:

“OSVOBOZENÍ NORKŮ VE FERRARA

V TOMTO ROČNÍM OBDOBÍ MAJÍ NORČÍ FARMY NĚCO ZVLÁŠTNÍHO. POKUD SE PŘIBLÍŽÍTE, MŮŽETE CÍTIT NERVÓZNÍ ZVÍŘATA A CHARAKTERISTICKÝ ZÁPACH: SMRT.
VE SKUTEČNOSTI JDE O OBDOBÍ, KDY JSOU ZVÍŘATA ZABÍJENA PRO SVOU SRST. ROZHODLI JSME SE NESTÁT OPODÁL A SLEDOVAT JEJICH SITUACI NEBO ČEKAT, AŽ FARMÁŘI PŘESTANOU, NIKDY TO NEUDĚLAJÍ, ALESPOŇ NE, DOKUD NEBUDOU DONUCENI. NAŠE ZKUŠENOSTI NÁS NAUČILY, ŽE TLAK PŘÍMÉ AKCE JE CESTOU, JAK TYTO TÁBORY UZAVŘÍT. NE ZA ROKY, ALE TEĎ A OKAMŽITĚ, PROTOŽE MÍSTA VYKOŘISŤOVÁNÍ A MUČENÍ NEMOHOU BÝT TOLEROVÁNA.  PROTOŽE NETOLERUJEME TENTO SYSTÉM, KTERÝ VE SVÝCH SOUKOLÍCH MELE TĚLA, LESY A SVOBODU VŠECH! ….
HRSTKA FARMÁŘŮ VYDĚLÁVÁ KAŽDÝ ROK NA SRSTI TISÍCŮ ZVÍŘAT; JEJICH ZISK ROSTE, PROTOŽE POČET FAREM SE ZVYŠUJE A TY EXISTUJÍ SE ROZŠIŘUJÍ.
KOLIK ANTISPECIESISTŮ TU MÁME? NA CO ČEKÁME?
JSOU TO FARMÁŘI, KDO SE CÍTÍ PŘÍLIŠ BEZPEČNĚ, NEBO JSME TO MY, KDO SE CHCE CÍTIT BEZPEČNĚ?
PRO VYKOŘISŤOVATELE NENÍ ŽÁDNÉ MÍSTO PŘÍLIŠ BEZPEČNÉ, POKUD EXISTUJE SILNÁ VŮLE HO NAPADNOUT. CO JSOU ČIDLA A KAMERY PROTI NAŠEMU ODHODLÁNÍ A DOBRÉMU PLÁNU? JAK NORCI NACHÁZÍ CESTU Z KLECÍ, MĚLI BYCHOM NAJÍT ZPŮSOB, JAK JICH DOSÁHNOUT.
31. ŘÍJNA V JOLANDA DI SAVOY (FE) SPAL FARMÁŘ TVRDĚ, ZATÍMCO JSME PROŠLI KOLEM JEHO ALARMŮ… COŽ BYLO NUTNÉ, ABY ZVÍŘATA MOHLA UNIKNOUT. UVNITŘ JSME SE VYHNULI ČIDLŮM A OTEVŘELI KLECI…. STOVKY NORKŮ BYLY ZA CHVILKU VYPUŠTĚNY A ZAČALY UTÍKAT Z TÁBORA, DLOUHÝMI SKOKY DO TEMNOTY NOCI…

BÍLÝ NOREK”

This entry was posted in Kožešinové farmy, Zprávy z fronty. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives