Absurdity pacifismu a intersekcionálního aktivismu v osvobození zvířat – Derk A. Brachman

Derk A.Brachmann

„Nikdo na světě, nikdo v dějinách nikdy nezískal svou svobodu odvoláváním se na mravní smysl těch, kdo ho utlačují.“ Assata Shakur

„Co má svědomitý obránce zvířat dělat?

Osvoboditelským řešením je použití násilí. Věří, že síla je potřebnou metodou, jak bránit zvířecí bytosti před jejich lidskými utlačovateli. Skutečnost, že jsme lidé, nás nemusí zastavit. Ale vyžaduje, říkají, aby si každý přehodnotil svou loajalitu. Pokud pocházíte z rodiny všech bytostí, pokud jste bratrem či sestrou zvířatům, pak musíte ukončit spolupráci se společností a podílení se na porážce a bojovat za svou rodinu. Pokud pocházíte z rodiny člověka, pak se nenazývejte zmocněncem nebo obráncem zvířat. Jste uprostřed střetu zájmů a tím, že si to nepřiznáte, zvířatům spíše škodíte. Může to splést lidi, kteří pochází z rodiny bytostí a kteří mohou být ochotni za svou rodinu bojovat. Lidé, kteří pochází z rodiny člověka, se zapojují do aktivit, které jsou určeny na udržení míru s dalšími lidmi, ne do osvobozování zvířat. Proto se většina zvířecích organizací stará více o názor veřejnosti než o svou účinnost v osvobozování zvířat.“ –Osvoboditelé

Problémem působení současných aktivistů za osvobození zvířat je, že na něj nenahlíží jako na boj, bitvu. Nenahlíží na vykořisťovatelské průmysly a další vrahy zvířat jako na nepřátele. Nevybrali si stranu. Nejsou loajální ke zvířatům, nejsou s nimi solidární.

Většina si plete pacifismus (nenásilný protest, pikniky a petice) s „bojem“ za osvobození zvířat. Nebojují za zvířata. „Žádají“ jejich svobodu. A mohl bych dodat, že velice zdvořile. Dokud nebudou naše taktiky zahrnovat VEŠKERÉ nezbytné prostředky, status quo bude udržen. A naneštěstí, pacifističtí/nenásilní „aktivisté“ pomáhají status quo – kulturu vykořisťování zvířat – udržet.

Nejčastěji, když mluvím proti nenásilí a pacifismu (každý, kdo zná minulé boje za osvobození, ví, že použití pacifismu a nenásilí jako jediné cesty přinesení osvobození nefunguje), útočí na mě ihned pacifisté. Naznačuji, že všechny nenásilné a pacifistické aktivity mají okamžitě ustat? Ne. Samozřejmě, že ne. Každý způsob zvyšování povědomí je dobrou věcí. Podporuji vzdělávání a dokonce přiznávám, že nenásilné protesty ničemu „neublíží“, ale tyto metody nedostačují, aby přinesly významnou změnu. Takže, když já říkám, že je v pořádku použít tyto metody, mí pacifističtí oponenti na druhé straně považují svou cestu za jedinou možnou a často verbálně útočí na kohokoliv, kdo by naznačoval opak. Hanobili mě online, lhali o mně a pomlouvali mě všude kolem jen proto, že prosazuji více akce v osvobození zvířat. Stejně jako mnoho jiných extrémně zanícených aktivistů. Snaží se mě umlčet i tím, že říkají, že jsem vládní agent nebo informátor (i přesto, že jsem nikdy nenabízel, že s nimi budu něco plánovat nebo se účastnit nějaké akce, jen naznačuji, abychom my VŠICHNI kolektivně zintenzivnili své snahy v osvobození zvířat). Takže, jak se snažím informovat o komkoliv? Nahlašují mé komentáře a fotky na Facebooku a snaží se zrušit můj účet. Všimněte si, že mluvíme o VEGANECH. O lidech, kteří se považují za „osvoboditele zvířat“. Zkusí veškeré metody, aby umlčeli JAKÉKOLIV volání do zbraně za osvobození zvířat. Na čí straně jste? A proč je KAŽDÁ výzva k akci za zvířata napadána těmi samými lidmi, kteří by je měli chránit? Nejzřetelnějším důvodem, který vidím, je, že tito zbabělci nejsou schopni cokoliv obětovat. Ne svobodu, ne život, nic. Vzpomínáte si, co jsem řekl prve o takzvaných aktivistech za práva a osvobození zvířat, kteří pomáhají udržet status quo?

Důvodem, proč jsou tito pacifisti tak zaujatí nečinností, je, protože mají pohodlné předměstské domovy. Mnozí z nich jsou rodiči. Mají mini-van atd. Žijí „americký sen“. Nechtějí si to narušit jakýmkoliv významným důvodem. A druhá polovina těchto lidí jsou malí ukňouraní ztroskotanci z generace přelomu tisíciletí, které vše uráží. Žijí ve fantastickém světě plném klišé a ve falešné domněnce, že Gándhí a MLK osvobodili své lidi bez pomoci. Ale ti z nás, kdo studují boje za osvobození, vědí, že to tak nebylo. Byli jen jedinou příčlí kola, které obsahovalo násilí i vše ostatní. Řekl bych, že sen MLK se teprve musí uskutečnit. Tyhle děcka žijí v klamném světě fantazie. Nechápu, jak mohou předpokládat, že téměř 9+ miliard lidí na této planetě jednoho dne morálně prozře a celý svět bude vegan. To je přelud. Ale není neškodný. Protože udržuje lidi od uvědomění si, že lidé téměř nikdy neudělají správnou věc, dokud nemají na výběr. Vykořisťovatelé zvířat se utrpení zvířat vysmívají. Vysmívají se nám, že se vůbec staráme. Užívají si utrpení zvířat. Tito lidé jsou sadisti. Budou bojovat a zemřou za to, co věří, že je správné: zotročování, mrzačení a vraždění nevinných bytostí. S jakými lidmi si myslíte, že jednáte? Někteří se stanou vegany, jak všichni víme. Ale nikdy ne dost. A rozhodně ne dost rychle. Ale i pokud budeme předpokládat, že je tento přelud možný, dokud tento den nepřijde, jsme povinni srážet nepřítele do podřízenosti za použití veškerých nezbytných prostředků.

Nenásilí nebude nikdy fungovat při osvobození zvířat tak jako nefungovala Gándhího žádost na osvobození židů Hitlerem. Slova nic neznamenají a vraždící stroje vraždí dál. Musíte bojovat. Tam, kde utlačují zvířata, se musí objevit útok a osvobození, ne protesty a petice. Násilí rozhodně může být použito na zastavení násilí. Obě světové války jsou toho dobrým příkladem. Ale násilí jako celek bude vždy součástí tohoto světa. A odvážní lidé musí obranu zintenzivnit a chránit ty, kdo se nemohou bránit sami. Nechat ostatní trpět kvůli pacifistickým ideálům je definicí zbabělosti. Být pacifistou je absurdní, a pokud bychom byli všichni stoupenci pacifismu, černoši v USA by dodnes byli v řetězech. Mysleli jste si, že jižní otrokáři najednou morálně prozřeli? Ne. Jejich otroci byli osvobozeni JEN poté, co k nim Sever vtrhnul, zabil slušné množství vojáků Jihu a spálil mnoho plantáží na popel. Pokud by pacifismus byl pravidlem a ne výjimkou, nenašli bychom dnes v Evropě žádné Židy. Evropa by neexistovala, nazývala by se Germánie, tak jak Hitler plánoval pojmenovat své impérium. Násilí osvobodilo mnohé z řetězů a mnohé uchránilo před újmou. Být nenásilný znamená být pro útlak. Nenásilí vyvolává násilí. Nežijeme v nenásilném světě. Žijeme v tomto násilném světě. A být pasivní tváří v tvář agresi ji nezastaví. Pokud budete svědkem znásilnění ženy, co uděláte? Vytáhnete transparent „Znásilnění je špatné“ a postavíte se s ním vedle toho chlapa? Nebo uděláte cokoliv, co budete muset, abyste ho zastavili? Není pravděpodobné, že násilník morálně prozře a rozhodne se přestat, protože jste k němu přistoupili nenásilně. Toto dogmatické lpění na nenásilí je velkým problémem. Jedna dívka, která je členkou skupiny Direct Action Everywhere* (žádná AKCE nikde, jak jim říkám), mi řekla, že násilníci a násilní pedofilové si nezaslouží vězení, že si zaslouží ambulantní péči. O absurditách nenásilí bych mohl pokračovat do nekonečna, ale nechám toho s myšlenkou, že pokud by tito pacifisté vládli světu, mohl by člověk znásilnit vaše dítě a tihle idioti by ho nezavřeli. Poslali by ho k psychologovi. (krev se vaří, když si na tuhle pitomost vzpomenu).

*(pozn. překl.: Přímá akce všude)

A aby to bylo ještě horší, mají pacifisté nového spojence: intersekcionální aktivisty. V minulých bojích souvisejících s lidskými otázkami, byli intersekcionální aktivisté DOBROU věcí. Ale je zde rozdíl. V minulých bojích, kterých se tito intersekcionisté účastnili, šlo JEN o otázky lidských práv. Viděli spojení mezi třídním bojem a systémovým rasismem atd. atd. V podstatě jen bojovali proti všem formám útlaku lidí lidmi. Nová generace intersekcionálních aktivistů je z úplně jiného těsta. Stará garda byla často pro-násilná. Tato nová generace je jen další formou pacifismu: drží transparenty, bloguje a obviňuje kohokoliv z nějakého druhu „ismu“. Jejich nejčastějším tvrzením je, že VŠICHNI bílí lidé jsou neodmyslitelnými rasisty, jen proto, že se narodili bílí. Je to absurdní. Ale tady přichází můj největší problém s nimi. Nemůžete být intersekcionálním aktivistou, pokud jde o osvobození zvířat. Důvod je jednoduchý. Jak můžete zároveň bojovat za otroka i otrokáře? Jak můžete účinně bojovat za oba? Lidé šikanují zvířata do takové míry a šikana je tak rozšířená, že nemůžete být zároveň aktivistou za práva lidí i aktivistou za práva nebo osvobození zvířat. V tom bude vždy existovat střet zájmů. Nová generace často omlouvá jakoukoli ukrutnost spáchanou barevným člověkem a odepíšou to jako výsledek jejich útlaku bílými. Takže… černý kožešinový farmář množí norky, zabíjí je a vydělává na jejich kožešině kvůli … bílé výsadě? Shaq, který má miliony dolarů, mnohem víc peněz než průměrný běloch, se účastní trofejových lovů kvůli… bílé výsadě? I když v útlaku barevných lidí i zvířat najdeme určité podobnosti, skutečností zůstává, že i ten nejvíce utlačovaný člověk utlačuje zvířata. Být utlačovaný není povolením utlačovat druhé. Ve skutečnosti bych tvrdil, že lidé, kteří vědí, jaké to je být utlačovaný, jsou povinni ujistit se, že s ostatními nezachází podobným způsobem. Žádný člověk si nezaslouží být diskriminován kvůli čemukoliv, co je mimo jejich kontrolu, ale rozhodnout se utlačovat jiné, když bez toho můžete snadno žít, znamená, že už nejste obětí, jste utlačitelem. Takže bychom měli bojovat za utlačitele i utlačovaného? Jakýkoliv jasně myslící jedinec vidí, že to nedává smysl. Stále můžete být proti systémovému rasismu a diskriminaci a zároveň hnát lidi k zodpovědnosti za jejich činy. Ale nová generace nežene k odpovědnosti nikoho kromě bílých. Barevným lidem odpustí jakoukoliv ukrutnost proti zvířatům kvůli „bílé výsadě“. Vídám to stále dokola. Mnoho barevných lidí se staví proti této nové generaci intersekcionistické pitomosti a intersekcionisté je obviní z „bílé nadřazenosti“. Ale pravdou je, že tito barevní anti-intersekcionisté vidí věci, jaké jsou: že nejste obětí, pokud utlačujete jiné.

Kromě toho si vzala tahle nová generace zbabělců za úkol vyhlašovat lidi za „nevegany“, pokud nenásledují debilní pitomost, kterou tenhle novogenerační intersekcionální aktivismus je. A když říkám lidi, tak tím myslím, že pomlouvají aktivisty, kteří OPRAVDU osvobodili zvířata a kteří veganství představili milionům lidí. Každý, kdo se neskloní před jejich pitomostí, je napaden nebo marginalizován. Tahle novogenerační intersekcionistická špína jsou aktivisté za práva lidí předvádějící se jako aktivisté za práva zvířat. V podstatě říkají: „Hele, já vím, že tenhle chlap zrovna podříznul kozu, ale když nebudeš bojovat za jeho svobodu od útlaku, jsi rasista“. Ne, nebojuju za práva ŽÁDNÉ špíny, která vykořisťuje zvířata. Rasa atd. nejsou otázkou.

Ujasněme si to. Veganství NEZNAMENÁ nenásilí nebo intersekcionalitu nebo mír nebo cokoliv podobného. Znamená to, že žijete bez vykořisťování NELIDSKÝCH zvířat. Tečka. Pokud žijete bez vykořisťování zvířat, můžete být pacifista, násilník, intersekcionista, anti-intersekcionista atd atd. Jediné, na čem záleží, je, že nevykořisťujete zvířata. To je opravdu všechno, co se veganství týká. Přestaňte to obracet na něco, čím to není.

Upřímně doufám, že AKCE se v tomto hnutí stane normou. AKCÍ myslím AKCI. Protesty, pikniky, válení se po zemi a petice nejsou AKCE. Pokud chceme zastavit soukolí téhle hororové podívané, musíme bojovat partyzánskou válku. To znamená, že by ředitelé Big AG*, vivisektoři, lovci, kožišníci, cirkusáci, množitelé a dokonce i dodavatelé produktů zvířecího utrpení měli být nejdříve varováni, aby se svými činnostmi ustali, pak by měl být jejich majetek poškozen, pokud to nezabere: zničit je. Pokud jejich živobytí znamená, že zvířata budou trpět, musí zmizet. Jak jinak s nimi naložit? Každý člověk nemůže být nebo nebude zasažen osvětou. A lidé, kteří vydělávají peníze na utrpení zvířat, tím spíš nepřestanou. Stává se to, ale jsou to extrémně vzácné případy. A než řeknete: „Je možnost, že se změní,“ jak dlouho budeme sedět a dovolíme jim zotročovat, mučit a zabíjet? Kdy už to bude dost? Pokud byli varováni A jejich majetek byl zničen, co dál? Nechali byste Jeffreyho Dahmera dál vraždit lidi, protože by se mohl jednoho dne změnit?

*(pozn. překl.: velké zemědělské a potravinářské společnosti, viz obrázek) http://spectrum.ieee.org/img/06FoodBigAg-1369167094853.jpg

Takže problém většiny aktivistů je, že stále vidí zvířata jako něco míň, jako nehodné boje. Někteří lidé nejsou pacifisty, když přijde na jednání s ostatními lidmi kvůli jejich vlastním problémům, ale co se týká zvířat, pacifisty jsou. A to proto, že si nemyslí, že za to zvířata stojí, nebo proto, že jsou pro ně zvířata méně než lidé. Je to jeden z těch dvou nebo oba. Popravdě, pipina, která píše pro Vegan Feminist Network(bleju), mi řekla, že by použila násilí na ochranu svého syna, ale ne na ochranu zvířat. A to je způsob myšlení většiny aktivistů, s kterými jsem se setkal.

A pak jsou tu aktivisté za „práva“ zvířat. Ti, kteří říkají, že bychom se měli vlastně zdržet jakékoliv akce kromě nenásilné „akce“, protože k osvobození zvířat se můžeme nějak propracovat pomocí zákonů. Nejsem proti prosazování zákonů na osvobození zvířat, ale nemůžeme se spoléhat jen na to. Jak dlouho to bude trvat? 1000 let? A o speciesismu nemůžete vydávat zákony o nic lépe než u rasismu a podobných věcí. Lidé se vždy budou snažit vykořisťovat zvířata a my tam musíme být, abychom je bránili a chránili, nebo se mstili jejich jménem. Můžete být, jakýmkoliv druhem aktivisty chcete, ale abyste byli opravdovým aktivistou za osvobození zvířat, musíte podporovat veškeré způsoby osvobození zvířat, bez výjimek. Důvod, proč rozlišuji mezi APZ a AOZ je, že AOZ znamená všemi možnými prostředky. APZ často vyhledávají výhradně legální prostředky na osvobození zvířat. Takže je tu rozdíl.

Na závěr, podporuji jakékoliv prostředky, které pomáhají zvířatům, a VŠICHNI, kdo se starají o zvířata, musí udělat to samé. Můžete být sami pacifisti, ale neodsuzujte ty, kdo zajdou ještě dál. Pokud jste se stali vegany a teď chcete být aktivisty za osvobození zvířat, pamatujte, že jde JEN o NELIDI. Koho zajímá, co si aktivisté za osvobození ZVÍŘAT myslí o LIDSKÝCH otázkách? Obzvlášť, pokud jde o špínu vykořisťující zvířata.
Intersekcionální aktivismus za osvobození zvířat je fiaskem. Nemůžete bojovat na obou stranách. Nebojte se seskočit z plotu a pevně přistát na straně zvířat, straně OBĚTÍ.

Rozloučím se s dalším citátem z Osvoboditelů:

„Tihle spokojení lidé, kteří tvoří většinu v této společnosti, jsou příliš líní a v jejich vlastních životech je neohrožuje nic, co by je donutilo zapojit se do jakéhokoliv opravdového boje za zvířata. Hnutí za občanská práva v Indii a v této zemi byla všechna od lidí pro lidi. Indové bojovali za nezávislost na Britech, ženy bojovaly za rovnost mužům, černoši bojovali za prosazení svých ústavních práv, gayové bojovali za rovnost heterosexuálům, důchodci bojovali, aby si udrželi moc ve společnosti. A tyto boje pokračují. Jsou to boje lidí, kteří chtějí moc ve společnosti. Jde o sebestředné podniky. A objeví se jen, pokud se skupina lidí cítí ohrožena a dostatečně utlačována, aby se postavila svému utlačiteli.
Hnutí za osvobození zvířat je úplně jiné, říkají osvoboditelé. Bojovat za něčí svobodu, když jsi sám svobodný, vyžaduje odvahu a přesvědčení. Většina lidí nemá, co je k tomu potřeba. Tak skryjí nedostatek své odvahy a angažovanosti za důvěru v Boha nebo slib nenásilí.“ – Osvoboditelé.

POZNÁMKA: Každý „údajný“ aktivista za osvobození zvířat, který odsuzuje jiné aktivisty za osvobození zvířat kvůli jejich pohledům na otázky lidských práv, je bezcenný ubožák. Nikoho nezajímá, co si myslíš. Pokud opravdu osvobozuješ zvířata, pak v tom rozhodně pokračuj, ale drž zavřenou hubu. Nikoho nezajímají ty tvoje lidský práva.

 

převzato z NAALPO

This entry was posted in K dalšímu čtení. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives