ZNIČENO VÍCE NEŽ 24 POSEDŮ

zpráva z Anti-Jagdblog:

Během posledních týdnů byly v blízkosti Kandern v jihozápadním Německu převrženy více než dva tucty posedů.

fotky: Badische-Zeitung.de

This entry was posted in Zprávy z fronty. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives