#27 Pokud by se všichni stali vegany a vzdali se chování mazlíčků, co by se stalo se všemi těmi zvířaty?

Je nerealistické očekávat, že všichni přestanou konzumovat zvířata přes noc. Jak bude poptávka po masu klesat, bude také klesat množství chovaných zvířat. Zemědělci přestanou množit tolik zvířat a obrátí se na jiné druhy zemědělství. Jakmile bude  těchto zvířat méně, budou moci žít přirozenější životy.
Jak se bude rozrůstat veganství, bude se snižovat množství zvířat chovaných na jídlo, protože pro ně už nebude trh. Stejně tak postupný pokles bude doprovázet snižující se poptávku po množení zvířecích společníků. V obou případech bude o zbylá zvířata  postaráno lépe mnohem soucitnější společností. –LK

VIZ TAKÉ: #75

Zpět na Praktické otázky

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives