#26 Určitě jsou mnohem závažnější praktické problémy než PZ, třeba bezdomovectví; nemáte lepší věci na práci?

V našem světe existují velmi vážné problémy, které si zasluhují naši pozornost; krutost ke zvířatům je jedním z nich. Měli bychom se snažit zmírňovat utrpení, kdekoliv můžeme. Pomáhat zvířatům není více či méně důležité než pomáhat lidem – obojí je důležité. Utrpení zvířat a utrpení lidí jsou propojena.

Neodmyslitelná v této otázce je domněnka, že je důležitější pomoci lidem, než pomoci nelidem. Někdo by mohl toto zavrhnout jako speciesistickou pozici (viz otázka #1). Nicméně je možné odvolat se na představu stupnice života a tvrdit, že větší utrpení a ztráta jsou spojeny s krutostí a zanedbáním lidí než zvířat.

To se může jevit jako ustanovení evidentního případu pro vynaložení naší energie na lidi spíš než na nelidi. Nicméně i pokud přijmeme tuto představu stupnice života, existují pádné důvody pro vynakládání času a energie na otázku práv nelidských zvířat.

Mnoho z důsledků provádění agendy PZ je vysoce výhodné i pro lidi. Například zastavení produkce a spotřeby živočišných produktů by vyústilo ve značné zlepšení všeobecného zdraví lidské populace a ničení životního prostředí by se značně omezilo.

Pěstování soucitu ke zvířatům pravděpodobně přinese ovoce, co se týče všeobecného zvýšení soucitu v lidských otázkách. Tom Regan to podává takto:

…hnutí za práva zvířat je součástí, ne protivníkem hnutí za práva lidí. Teorie, která racionálně zakládá práva zvířat, také zakládá práva lidí. Tedy ti zapojení v hnutí za práva zvířat jsou partnery v úsilí o zajištění respektu pro lidská práva – například práva žen, menšin nebo dělníků. Hnutí za práva zvířat je ušito ze stejné morální látky jako tato.

A nakonec, chování vyžadované agendou PZ zahrnuje jen malý výdej energie. Žádáme lidi, aby něco NEDĚLALI: nejedli maso, nevykořisťovali zvířata na zábavu, nenosili kožešiny.

Tyto negativní činy nenarušují naši schopnost starat se o lidi. V některých případech nám mohou ve skutečnosti dát více času, abychom se o ně mohli starat (např. čas strávený lovem nebo návštěvou zoo či cirkusů). –DG

Žít život bez krutosti není práce na plný úvazek; je to spíše způsob života. Když nakupuji, kontroluju přísady a zvažuji, zda je výrobek testovaný na zvířatech. Tyhle věci zaberou jen pár minut dne. Zbývá dostatek času na pomoc jak lidem, tak zvířatům. –JLS

„Jsem zastáncem práv zvířat, tak jako práv lidí. To je jediná cesta k celému člověku.“ –Abraham Lincoln (16. americký prezident)

„V mé mysli je život jehněte stejně cenný jako život člověka.“ –Mahatma Gandhi (státník a filosof)

„Naším úkolem musí být osvobození se… rozšířením našeho kruhu soucitu na všechny živé bytosti a celou přírodu a její krásu.“–Albert Einstein (fyzik, Nobel 1921)

Mohou se explicitně ptát: „Nemůžeš si najít něco lepšího, co dělat se svojí energií?“ nebo „Proč nebojuješ proti světové chudobě nebo zneužívání dětí nebo potratům?“

Pamatujte, že vaším cílem není vyhrát tento spor. Samozřejmě, lidé, kteří se na tuto otázku ptají, pravděpodobně netráví svůj vlastní čas bojem proti světové chudobě, takže spor snadno vyhrajete poukázáním na to, že tato osoba je úplný pokrytec. Ale jakkoliv zábavné a lákavé se to může zdát, není to účinný způsob přivedení této osoby k vašemu způsobu myšlení. Místo toho uznejte, že je to dobrá otázka. Poukažte na to, že se zajímáte i o lidi. A přiveďte je k pochopení, že je prostě jen žádáte, aby žili podle svých vlastních etických standardů, které budou zahrnovat i nesouhlas s krutostí ke zvířatům.

Můžete zkusit říct: „Chápu, co říkáš, a podporuji i skupiny jako Amnesty International a Oxfam, které bojují za lidská práva. Ale copak nesouhlasíš, že krutosti na zvířatech bychom se měli postavit?“ Když budou souhlasit, můžete pokračovat poukázáním: „Jedním z velkých aspektů zabránění krutosti na “hospodářských” zvířatech je, že nezabírá žádný čas navíc. Můžeme pokračovat v našem aktivismu proti AIDS nebo zneužívání dětí, zatímco si prostě vybereme veggie burger, budeme na světě mnohem déle, abychom mohli bojovat za lidská práva, protože u veganů je menší pravděpodobnost srdečních onemocnění, mrtvice a rakoviny střeva. Navíc je kvůli masu plýtváno palivy, obilovinami a vodou, takže přechodem na veganství pomůžete zabránit světovému hladu. Je to situace, v které nemohou prohrát ani zvířata ani lidé. Tady, přečetl by sis prosím tento leták? Myslím, že by to pomohlo vysvětlit, proč je toto téma pro mě tak důležité.”


VIZ TAKÉ: #1, #87, #95

Zpět na Praktické otázky

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives