#24 Je HPZ proti potratům? Pokud ne, není to pokrytecké?

Často se objevují pokusy připoutat zastánce PZ k jedné či druhé straně diskuze o potratech. Takové pokusy jsou scestné. Tvrzení, že lpění na etice PZ rozhoduje o postoji k právům embryí, jsou zjevně nesmyslná, leda bychom byli také připraveni tvrdit, že být obráncem lidských práv vyžaduje, abychom zaujali určitý postoj k potratům. Je to tak, že nemůžeme konzistentně opovrhovat mučením, otroctvím a dalšími barbarskými praktikami bez toho, abychom došli k určitému postoji k potratům?

Obránci PZ vyžadují, aby práva, která v současnosti přiznáváme lidem, byla rozšířena na všechny bytosti morálně relevantními způsoby. Například, protože společnost neuznává, že zralé, vnímavé lidské morální objekty (podívejte se na otázku #17 pro krátký popis rozdílu mezi objekty a činiteli) mohou být vyhlazeny ve jménu, následuje to logicky, že srovnatelná nelidská zvířata by měla mít stejnou ochranu. Na druhou stranu, potraty jsou stále sporným bodem. Je zjevně nelogické očekávat, že by HPZ odráželo cokoliv jiného než úplné spektrum názorů, které najdeme v celé společnosti, o tématu potratů.

V podstatě jsou filosofové ze PZ spokojeni s podvolením se dostačujícím podmínkám na přisouzení práv jedincům, podmínkám, které vysvětlují nekontroverzní ochrany udělované dnes lidem. Nepovzbuzují ani neodrazují pokusy na rozšíření ochranného kruhu na plody. –AECW

Mezi podporovateli PZ existuje široký rozsah pohledů na otázku potratů versus práva zvířat. Mnoho lidí věří, tak jako AECW, že otázky potratů a PZ nejsou spojeny, a že je tato otázka nerelevantní k platnosti PZ. Jiní, jako já, cítí, že potraty rozhodně jsou relevantní k PZ. Koneckonců udělení práv zvířatům (a lidem) je založeno na jejich schopnosti trpět a být předmětem života. Zdá se jasné, že plody v pozdějších stádiích mohou při potratové proceduře trpět. Určité fyziologické reakce, třeba zvýšená srdeční činnost, a existence fungujícího nervového systému tento pohled podporují.

Také můžeme tvrdit, že plod je na cestě stát se předmětem života a že jeho potracením mu uškodíme. Někteří druhý argument vyvrací tvrzením, že „potenciál“ stát se předmětem života není oprávněným základem pro udělení práv, ale tento filosofický bod může být sám napadnut. Předpokládejme například, že se člověk nachází v kómatu, z kterého se po určitém čase probudí – tento člověk má potenciál být zase vnímavý. Ztratí tento člověk svá práva, zatímco bude v kómatu?

Zatímco citované argumenty mohou ukázat, že potraty nejsou nerelevantní k PZ, neukazují, že potraty jsou nezbytně špatné. Příčinou toho je, že je možné tvrdit, že práva plodu jsou v rozporu s právy ženy a že práva ženy převládnou. Všichni s touto výměnou nemusí souhlasit, ale je to konzistentní, nepokrytecký postoj, který není v rozporu s filosofií PZ.

Další názory:

Pokud bytost nedosáhla vnímavosti (nebo ji natrvalo ztratila), můžeme si s ní dělat, co chceme, ať je to zelenina, minerál, nebo zvíře (i člověk). Protože vnímavost se dá jen těžko měřit, někteří se raději z obezřetnosti mýlí a zdržují se povolování potratů, jakmile dosáhne nervový systém plodu stádium vývoje, kdy by mohla existovat vnímavost. Přesto je však zřejmé, že lidská blastocysta má asi tolik vnímavosti jako slizovka a může být zničena se stejným množstvím morálních skrupulí.

Někteří si myslí, že základem tohoto dělení by neměla být vnímavost, ale přítomnost určitých mozkových vln. Následující články nabízí vysvětlení, která mohou být použita na podporu postoje, který omezuje potraty jen během třetího trimestru: http://eileen.250x.com/Main/Einstein/Brain_Waves.htm nebo Brain Waves When?
http://www.2think.org/science_abortion.shtml nebo Carl Sagan on Abortion
Pro analýzu všeobecných argumentů pokrytectví se podívejte na otázku #4. –DG

VIZ TAKÉ: #4

Zpět na Zvířata a morálka

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives