#7 Nejsou PZ jen dalším náboženstvím?

Ne. Slovník definuje „náboženství“ jako odvolání se na nadpřirozenou sílu. (Alternativní definice odkazuje na oddanost věci; to je ctnost,ke které se HPZ rádo přizná.)

Lidé podporující práva zvířat pochází z mnoha různých náboženství a mnoha různých filosofií. Sdílejí přesvědčení, že je důležité prokazovat soucit ostatním jedincům, ať už lidským nebo nelidským. –LK

Zpět na Všeobecné otázky

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives