#8 Neponižuje přiznání práv zvířatům lidi?

Žertovnou, nicméně platnou odpověď na tuto otázku dává David Cowles-Hamar: „Lidé jsou zvířata, proto jsou zvířecí práva právy lidí!“

Na vážnější notu, viděli jsme, že udělení práv ženám a černochům neponížilo bílé muže. Stejně tak tedy udělení práv nelidem neponíží lidi. Naopak, tím, že budeme morálně konzistentní a rozšíříme okruh soucitu i na potřebné nelidi, lidi povzneseme. (Viz #26 pro další relevantní argumenty) –DG

„Velikost národa a jeho morální pokrok můžeme posuzovat podle toho, jak zachází se zvířaty.“ –Mahatma Gandhi (státník a filosof)

„Lidský soucit se všemi tvory z něj dělá člověka.“ –Albert Schweitzer (držitel Nobelovy ceny 1952)

„Dokud budou lidé vraždit zvířata, budou zabíjet jeden druhého. Vskutku, ten, kdo sází semeno vraždy, nemůže sklízet radost a lásku.“ –Pythagoras (matematik)

Viz také: #26

Zpět na Všeobecné otázky

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives