#6 Nejsou PZ jen dalším aspektem politické korektnosti?

Kéž by to jen byla pravda! Termín „politicky korektní“ obecně odkazuje na názor, který souzní se společenským mainstreamem, ale s kterým někteří mohou nesouhlasit. Někteří lidé se mohou klonit k zavrhnutí rovného zacházení s různými rasami jako pouhou „politickou korektnost“. Agenda PZ je v tuto chvíli daleko od mainstreamové myšlenky.

Také je směšné předpokládat, že právoplatnost názoru může být zneplatněna jednoduše tím, že k ní přilepíme štítek „politicky korektní“ nebo „politicky nekorektní“. –DG

Zpět na Všeobecné otázky

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives