Joseph odsouzen ke dvou letům vězení

Dnes ráno odsoudil okresní soud jižního okresu Kalifornie Josepha Buddenberga ke dvou letům ve federální věznici za spiknutí k porušení zákona o terorismu proti živočisným podnikům. Joseph podepsal nespolupracující dohodu o vině a trestu, v které se přiznal ke spiknutí k osvobození tisíců zvířat z kožešinových farem po celých Spojených státech a ke způsobení škody podnikům spojených s kožešinovým průmyslem.

Vypuštění zvířat z kožešinových farem je taktikou, která po desetiletí dává zvířatům uvězněným ve špinavých holých klecích a čekajícím na hrůzostrašnou smrt šanci utíkat a cítit zem pod nohama. Norci, kteří jsou osvobozeni z kožešinových farem, jsou schopni žít v divoké přírodě a studie ukázaly, že jsou schopni adaptovat se na nová prostředí, množit se s divokými norky a přežít, i když pochází z generací norků držených v zajetí. Navíc, mnoho kožešinových farem muselo být v důsledku vypuštění norků uzavřeno, což zachránilo mnohé budoucí generace norků před vězněním a zabitím.

Potenciální finanční škoda, která vznikne z osvobození zvířat kožešinovému průmyslu, vysvětluje zákon o terorismu proti živočišným podnikům. AETA je legislativou, která kriminalizuje – jako terorismus – činy, které jsou podniknuty k narušení či způsobení ekonomických škod živočišnému podniku. Úřady používají slovo „terorismus“, kdykoliv potřebují vyvolat veřejný strach, a toto prostředí manipulovatelného jazyka připravuje půdu pro to, aby toto slovo mohlo být aplikováno na činy, které ohrožují zisky živočišného průmyslu. Americká legislativní rada (skupina, která zahrnuje korporátní představitele, kteří jsou součástí zemědělského, farmaceutického a dalších průmyslů, které vydělavají na využívání zvířat), se chopila příležitosti a sepsala AETA jako modelovou legislativu, která prošla do kongresu – a tak byly korporace, které jsou zainteresované ve využívání zvířat, schopny propojit zachraňování zvířat s terorismem.

“Dnešní rozsudek musí být chápán v kontextu kompletní ilegitimity zákona o terorismu proti živočišným podnikům,“ řekla Rachel Meeropol, právnička z Centra pro ústavní práva. „Jde o zákon koupený a zaplacený korporacemi, které vydělávají na vykořisťování zvířat, ve službě ničeho jiného než vlastních zisků. Stíhání nenásilného osvobození zvířat jako ‘terorismu’ je průhledným pokusem o umlčení celého hnutí. AETA porušuje základní ústavní principy svobody projevu a spravedlivého procesu a budeme nadále pokračovat v jeho zpochybnění, kdekoliv bude použit.“

Buddenberg a jeho spoluobviněná, Nicole Kissane, byli pod AETA obviněni minulý červenec. Na počátku tohoto roku oba podepsali nespolupracující dohodu o vině a trestu. Vynesení rozsudku nad Kissane je naplánováno na červen.

This entry was posted in Kožešinové farmy, Z klecí, Zprávy z fronty. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives