Zastřelte majitele jatek!

Roland Vincent

K významné přímé akci: Plán civilní stráže

slaughter

Šest milionů zavražděných Židů je ekvivalentem počtu zvířat, která budou zabita v příští hodině

Přímá akce osvoboditelů zvířat a zvířeckoprávních aktivistů byla sporadická, nesoustředěná a neúčinná.

Hráli jsme hru uvnitř systému. Zřekli jsme se násilí. Mířili jsme na majetek. Neuspěli jsme.

Většina zvířat, která osvobodíme, je rychle znovu polapena svými mučiteli. Majetek, který jsme zničili, je nahrazen pojistnými událostmi. Zvířata, která zachráníme, si užívají jen dočasnou svobodu, než jsou zplynována či zabita elektrickým proudem.

Nejvážnější škoda, kterou zneužívatelům zvířat působíme, je zvýšení jejich pojistného.

rescuers

I na těchto životech záleží

Akce jménem zvířat potřebuje nové paradigma. Novou vizi. Nový plán. Musíme rozpoznat, že jedině použití síly pomůže zvířatům uvězněným v potravinářském systému či obětem živočišného zemědělství.

Zvířeckoprávní aktivisté jsou hrozbou státu. Jsme nepřáteli americké vlády a všech dalších vlád na Zemi. Jsme nepřáteli každého právního systému, každého velkého náboženství a většiny těch menších.

Jsme přesvědčeni, že zvířata mají stejné právo žít. Stejné právo být na Zemi. Stejné právo nebýt subjekty vykořisťování, otroctví a vraždy jako lidé.

Tahle jednoduchá pravda dělí zvířeckoprávní aktivisty od zbytku lidské rasy.

A naše přesvědčení ohrožuje samotné srdce a duši amerických úřadů i všech ostatních.

I když většina zvířecích aktivistů nespatřuje hrozbu, jakou představují, americké úřady ji vidí. Proto na zvířecí aktivisty míří zákonem o terorismu vůči živočišným podnikům. Tento kousek fašistické legislativy byl navržen a představen korporátním panákem a demokratickou senátorkou Dianne Feinstein z Kalifornie a korporátním panákem a republikánským senátorem Jamesem Inhofem z Oklahomy.

Věděli, co dělají, i když my jsme to nevěděli.

Rozpoznali, že bojem za práva zvířat ohrožujeme samotnou existenci kapitalismu. Jsme nepřáteli stututu quo, nepřáteli státu, nepřáteli lidské civilizace.

Hnutí za práva zvířat ohrožuje samotné základy lidské civilizace. Podkopává legitimitu každé vlády na Zemi. Zavrhuje všechna velká náboženství a většinu těch malých. Odmítá směšné lidské starosti, malicherné problémy, oblastní rivality, hádky a řevnivosti.

Práva zvířat vyžadují naprostou obnovu lidských hodnot. Lidských vztahů. Lidských loajalit a lidského chování.
Znamená to odmítnutí náboženství, zákona a vlády, jak je známe.

Rozdíl mezi zvířeckoprávními aktivisty a zdrcující většinou lidí je tak hluboký, že se takřka rovná bytí členy jiného druhu.

Jen z této perspektivy můžeme vidět hrůzy, kterých se lidé účastní s horlivostí a nezájmem.

imagine_child

Co kdyby to byly děti? Zastavili bychom je?

Práv zvířat nemůže být nikdy dosaženo pomocí gradualismu či odvoláváním se na lidskou etiku a smysl pro morálku a spravedlnost. Aby práva zvířat uspěla, systémy zákonů a ekonomika musí být zničeny. Každý legální systém povoluje vlastnictví zvířat jako základní majetkové právo lidí a podniků. Téměř veškerá krutost ke zvířatům, jejich vykořisťování a vraždy jsou páchány kvůli vidině zisku. Soukromé vlastnictví je svatým grálem kapitalismu a nebude ho nikdy zanecháno ve prospěch etického zacházení se zvířaty.

Revoluce možná nepřijde za mého života, či za vašeho, ale musí přijít, pokud mají zvířata být zbavena vykořisťování, otroctví a vraždy.

Největší hrůznosti, které kdy lidé prováděli, nejsou pohřbeny v dějinách. Nevznikly rukou barbarských předků či despotických králů.
Byly páchány, a jsou, dnes. Právě teď.

Zatímco tohle čtete.

A jsou páchány pilíři společnosti a respektovanými členy našich komunit.

Každý týden zavraždí miliardu našich spoluzemšťanů.

Šest milionů každou hodinu.

Nepřetržitě.

Nacistický holokaust každých 60 minut. Den za dnem.

A nikdo nesedí ve vězení. Nikdo není honěn policií ani žalobci. Nikdo není mstěn.

Prostě vydělávají peníze. Protože hrůza je legální. Vlastnění jiných bytostí je povoleno. Mučit a zabíjet je je úplně v pořádku. Takový je výstup kapitalistického zdůvodnění a ospravedlnění.

Kapitalisté řídí jatka, velkochovy, výkrmny, balírny, velkoobchody, obchody, restaurace.  Obchodují s mrtvolami nevinných tvorů, kteří chtěli žít stejně zoufale jako vy. Kteří měli rodiny, matky, děti. Kteří protrpěli nevyslovytelnou krutost, hrůzu a bolest.

Než jste dočetli sem, zemřelo padesát tisíc. Sto tisíc, pokud čtete pomalu.

losing

Zvířata prohrávají

Ta hrůza se téměř vymyká chápání. Miliarda je tisíc milionů. Zvířecí holokaust si každý rok vyžadá 60 miliard životů a očekává se, že poroste, i pokud by se lidská populace nezvětšovala, což se samozřejmě zvětšuje.

Pokud lidský druh přežije kapitalismus a environmentální katastrofu (ještě je brzy na závěry), budoucí, osvícená lidská společnost se bude na zvířecí holokaust ohlížet se stejnou skepsí, jakou zažíváme my, když se ohlížíme zpět na hrůzy spáchané nacistickým Německem.

Pro ty z nás, kdo věří, že všechen život je svatý, nemůže jeden druh nikdy oprávněně provádět genocidu na druhých. A ti, kdo jsou za takové zločiny proti zvířatům odpovědni, by měli být přivedeni před spravedlnost.

Náš současný politický systém tuto spravedlnost nikdy nezajistí, ani neukončí tyto hrůzy. Náš současný politický systém je nástrojem kapitalistických zájmů, které profitují na smrti telat, jehňat, selat a kuřat.

Jen revoluce může ukončit kapitalismus. Možná bude politická a možná se objeví v ulicích. Ale až přijde, zvířecí aktivisté musí být při tom, aby pomohli ovládnout opratě vlády.

Musíme zajistit, že revoluční vláda a společnost bude veganská.

Mezitím je morálním imperativem zastavit tolik hrůz, kolik můžeme, jakýmikoliv způsoby. Nejúčinnějším způsobem, jak zastavit průmyslovou vraždu miliard našich spolupozemšťanů, je mířit na ty, kdo jsou odpovědní za zvířecí holokaust.

To znamená na majitele jatek, majitele výkrmen, majitele velkochovů.

Každý aktivista by měl identifikovat jatka v blízkosti. Měli by identifikovat osobu či osoby, které vlastní a řídí jatečný podnik. Měli by určit, kdy přijíždí na jatka a kdy přijíždí domů. Měli by znát trasy, časy a únikové cesty.

A měli by podniknout vhodná opatření, aby si zajistili nevysledovatelné zbraně a neidentifikovatelné automobily.

A měli by tvrdě udeřit za zvířata.

Mnoho z nás může být při takové snaze chyceno. Ale mnozí mohou uspět při odrazení jiných v  následování šlépějí vrahů, kteří byli neutralizováni.

This entry was posted in K dalšímu čtení. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives