SLABIKÁŘ ALF – Část první

Průvodce přímou akcí a Frontou za osvobození zvířat
třetí vydání, zhruba 2002

Předmluva
Věnování
Copyright
Legal Disclaimer
Dějiny ALF
Kdo jsou ALF?
Směrnice Fronty za osvobození zvířat
Jeden pohled na ALF
Funguje přímá akce?
Jsi na ALF připraven?
Hledání lidí k spolupráci
Začátek
Plánování
Příprava
Bezpečnost

Předmluva

Ještě než vůbec uvážíte podniknutí jakékoliv akce, přečtěte si celou tuto příručku, pak si jí přečtěte znovu. Znejte každý detail nazpaměť, obzvláště části ohledně přípravy a bezpečnosti. Doporučujeme přečíst si i Příručku pro přímou akci a Černorudou příručku. Pokud to, co je zde předkládáno, můžeme považovat za školkový kurz přímé akce, obě příručky jsou kurzy vysokoškolskými.

Věnování

Tato příručka je věnována odvážným mužům a ženám Fronty za osvobození zvířat. V tomto věku šílenství můžete být označováni za teroristy, ale jednoho dne budete oslavováni jako nesobečtí bojovníci, kteří se odhodlali bojovat za to, co je správné.

Copyright

Tato příručka je pod anti-copyrightem. Jakákoliv reprodukce, části či celku, bez výslovného, psaného souhlasu autorů bude velice ceněna.

Legal Disclaimer

Tato příručka je určena jen pro vaše pobavení, informování a obecný zájem. Není jejím cílem nabádat k aktivitám zde popsaným. Napsali jsme to jen tak. Nikdy by nás ani ve snu nenapadlo nabádat někoho, aby používal vyzkoušené účinné metody předkládané v této publikaci k osvobození nevinných bytostí z hlubin pekel či k ničení nástrojů používaných k mučení, mrzačení a vraždění. Raději bychom, abyste seděli doma, sledovali televizi a zůstali apatičtí.

Dějiny ALF

Kořeny Fronty za osvobození zvířat najdeme v 60. letech v Anglii. V tu dobu začala malá skupina lidí sabotovat místní lovy. Tato skupina, Asociace loveckých sabotérů, pokládala falešné pachové stopy, používala rohy na vysílání psů špatným směrem a vyplašení zvířat do bezpečí. V roce 1972, po té, co se jim podařilo ukončit velké množství tradičních loveckých událostí po celé Anglii, usoudili členové Loveckých sabotérů, že je zapotřebí militantnějšího druhu akcí, a tak byl započat Band of Mercy. Přesunuli se na poškozování pušek a sabotování loveckých vozidel rozbíjením oken a propichováním pneumatik. Také začali bojovat s dalšími formami zneužívání zvířat, pálili lodě na lov tuleňů i farmaceutické laboratoře. Po uvěznění dvou členů Band of Mercy v roce 1975 se to rozneslo, podpora vzrostla a v roce 1976 vznikla Fronta za osvobození zvířat.

Kdo jsou ALF?

Členové Fronty za osvobození zvířat konají, aby přímo zastavili utrpení zvířat i přes riziko ztráty vlastní svobody. Přímé akce se týkají nelegálních činů prováděných jménem osvobození zvířat. Obvykle jde o jednu z těchto dvou věcí: záchrana zvířat z laboratoří a dalších míst zneužívání, či působení ekonomických škod zneužívatelům zvířat. Vzhledem k nelegální povaze činů ALF pracují aktivisté anonymně a neexistuje žádná formální organizace ALF. Není žádná kancelář, žádní vůdci, žádný newsletter a žádné oficiální členství. Každý, kdo vykoná přímou akci v souladu se směrnicemi ALF, je členem ALF.

Směrnice Fronty za osvobození zvířat

1. Osvobozovat zvířata z míst, kde jsou zneužívána a týrána (z laboratoří, kožešinových farem, velkochovů apod.) a umístit je tam, kde mohou svůj život prožít přirozeně a bez utrpení.

2. Působit ekonomické škody těm, kdo vydělávají na utrpení a zneužívání zvířat.

3. Odhalovat utajované krutosti páchané na zvířatech pomocí nenásilných přímých a osvobozovacích akcí.

4. Využívat všech možných opatření, aby nedošlo k ublížení jakémukoliv zvířeti, ať už lidskému nebo nelidskému.

5. Analyzovat všechny možné důsledky každé plánované akce a nezevšeobecňovat, jsou-li k dispozici specifické informace.

U třetího bodu je důležité poznamenat, že ALF neschvaluje násilí proti jakémukoliv zvířeti, lidskému či nelidskému. Každá akce spojená s násilím není podle definice akcí ALF a každý člověk v ní zapojený není členem ALF.

Čtvrtého bodu je nutné se striktně držet. Za dvacet let a po tisících akcí nebyl nikdy nikdo zraněn či zabit při akci ALF.

To zahrnuje i nevinné náhodné diváky:

Jeden pohled na ALF

Jeden člen ALF to řekl takhle: „Nevidím účast v ALF přepadech jako chvilkové odložení nejvyšších lidských hodnot – dobra, šlechetnosti a podobně – ale spíše jako jejich ztělesnění… Máme pocit naléhavosti kvůli zvířatům, jejichž bolest a hrozící smrt jsou pro ně naprosto reálné každý den.“

Funguje přímá akce?

Susan Paris, prezidentka přední vivisekční skupiny Američané pro medicínský pokrok (AMP), uznává, že Fronta za osvobození zvířat měla na vivisektory velký dopad. Píše: „Kvůli teroristickým činům zvířecích aktivistů jako Coronado byly stěžejní výzkumné projekty odloženy či zrušeny. Stále více vzácných dolarů uvolněných pro výzkum je vyčerpáváno na zvýšení ochrany a větší částky za pojistky. Nadějní mladí vědci zavrhují kariéru ve výzkumu. Nejlepší výzkumníci jsou vyřazeni z oboru.“ V srpnu 1993 zpráva pro kongres o Animal Enterprise Terrorism (terorismus ve jménu zvířat proti firmám) popsala účinnost ALF: „Pokud uvážíme společný faktor přímých, vedlejších a nepřímých dopadů událostí, jako je tato, mohou být samozvané taktiky ekonomické sabotáže ALF považovány za úspěšné, přinejmenším vůči vybraným zařízením je cíl splněn.“ Pokud přehlédneme „teroristickou“ rétoriku, uvidíme, že to tak – přímé akce fungují. A pokud nevěříte, zeptejte se kteréhokoliv zvířete zachráněného ALF a určitě s tím budou souhlasit.

Jsi na ALF připraven?

Přímé akce se nedají brát na lehkou váhu. V okamžiku, kdy provedete svou první akci, se vystavíte riziku zatčení. Přímé akce jsou velice náročné, fyzicky i mentálně. Jste v dobré fyzické formě? Pokud vás bude honit policista, utečete mu? Zvládnete přelézt plot z ostnatého drátu? Život ve stálém stresu z možného zatčení si vybírá svou daň i duševně. Aktivisté ALF by se také měli zdržet alkoholu a drog, protože ničí fyzické i mentální schopnosti, dávají policii další důvod vás vyšetřovat a utrácíte tak peníze, které by byly lépe utraceny za vybavení. Veganství je samozřejmě podporováno, protože je jak morálně zodpovědné, tak vylepší vaši fyzickou kondici. Někteří členové ALF také omezují spojení s mainstremovými zvířeckoprávními organizacemi, aby zůstali mimo hledáček policejních vyšetřování.

Hledání lidí k spolupráci

Jedním z nejdůležitějších kroků směrem k zapojení se do přímé akce je hledání lidí ke spolupráci. V každé akci ALF dáváte všanc svou svobodu, takže si musíte být jisti, že lidem, s kterými pracujete, můžete věřit. Základem je najít lidi, kteří neprodají vás či hnutí, pokud dojde k zatčení. Vždy byste měli pracovat s lidmi, které znáte dobře a dlouho, s lidmi, na které se můžete spolehnout. Bezpečnost je při přímé akci důležitou otázkou, takže lidé se sklony k chlubení se nebo ti, kteří neudrží pusu zavřenou, nejsou dobrým nápadem. Začít vlastní buňku je lepší, než se připojit k již existují, protože pokud o té existující víte, není jejich bezpečnost přílš dobrá. Zeptat se někoho, zda se nechce zapojit, není nikdy snadné. Nadhoďte nejdříve téma obecně a uvidíte, co si člověk o přímé akci vůbec myslí, od toho se odražte. Buňky obvykle sestávají ze 2 až 5 členů. Při každé akci používejte nejmenší potřebný počet lidí, ale nezapomínejte na důležitost hlídek. Zapojení lidí navíc vás zbytečně všechny vystavuje riziku. Jeden člověk by měl být určen jako vůdce skupiny. Neznamená to, že by měl nějakou zvláštní moc či privilegia, a často se to ani nevyužije. Ale pokud se něco během akce pokazí, někdo bude muset okamžitě rozhodnout a v tom případě není čas na demokracii. Postupujte jako skupina, začněte s menšími akcemi, abyste si na sebe zvykli, po každé akci proberte, co proběhlo dobře a co ne, a proberte, jak se zlepšit a tvrději udeřit.

Začátek

Ještě než vůbec pomyslíte na provedení jakékoliv akce, čtěte. Znejte tuhle příručku nazpaměť. Než něco uděláte, měli byste vědět, jak to provést dobře, nebo skončíte v pořádném maléru. Tak jako u všeho, poprvé je to nejtěžší. Tak začněte pomalu. Pokud bude vaší první akcí osvobození velké laboratoře s vysokou úrovní zabezpečení, budete mít potíže. Začněte zalepováním zámků nebo sprejováním. Cíl můžete najít několika způsoby. Nejdřív se rozhodněte, na jaký druh podniku chcete cílit – kožešinový obchod, řeznictví, velkochov nebo jatka, nebo možná fastfoodová restaurace? Pokud se plánujete zapojit do přímé akce, jste si snad už vědomi různých zvířeckoprávních problémů a pravděpodobně víte kde a jak najít zneužívatele, na kterého chcete cílit. Místní zvířeckoprávní skupina pravděpodobně o zneužívatelích v oblasti ví, ale myslete na to, že zvířeckoprávní skupiny jsou první lidé, které policie vyslechne. Nejsnazším způsobem, jak najít cíl, je nechat to na náhodě. Telefonní seznam vás propojí se všemi místními kožešinovými obchody, řeznictvími atd. Pokud jsou vaším cílem fastfoodové restaurace, nemůžete projít ulicí, abyste na jednu nenarazili. Umístění kožešinových farem najdete v tomto článku. Jakmile začnete a budete vědět, co děláte, rozjeďte to. Čím více akcí se zúčastníte, tím je pravděpodobnější, že vás chytí, takže se ujistěte, že když udeříte, udeříte tvrdě.

Plánování

Po vybrání cíle se s ním seznamte. Prostudujte si mapu a seznamte se s okolní oblastí. Nejdříve byste místo měli navštívit za světla. Zaparkujte dost daleko na nepodezřelém místě, např. na parkovišti velkého obchodu nebo u cesty s mnoha auty. Na místo dojděte pěšky a snažte se dostat co nejblíže. Pořádně se rozhlédněte (aniž byste vypadali podezřele) a popřemýšlejte, jak provedete, co chcete provést. Jakmile se vrátíte do auta, nakreslete si mapu se vším, co si pamatujete. Teď je čas navrhnout přesný plán. Nenechávejte nic náhodě. Promyslete každý detail a ujistěte se, že jsou všichni úplně seznámeni se všemi detaily. Rozhodně nechcete na místě zjistit, že je něco špatně. Pak se na místo vraťte ještě jednou, tentokrát v noci. Sledujte cestu na místo tak, jak to budete dělat během akce. Můžete to brát jako generálku. Dostaňte se co nejblíže k cíli. Také by to mělo být co nejblíže k denní době, kdy proběhne vaše akce (akce jsou samozřejmě nejčastěji prováděny v noci), abyste viděli, jaké je v tu dobu zabezpečení a další faktory. Vždy počítejte s tím, že se něco zvrtne. Musíte vědět, co uděláte, pokud přijdete do kontaktu s bezpečnostní službou či policií. Musíte vědět kudy běžet, jestli půjdete jako skupina či sám a kde se setkáte. Tato doporučení jsou obecná. Pro něco snadného jako lepení zámků nebude potřeba tak intenzivní plánování. Pro něco složitého jako přepad bude potřeba hodně plánování.

Příprava

Uvažte, zda se při akcích nevyhýbat blízkému okolí; opakovaná práce blízko domova může být vodítkem pro policii. Také se ujistěte, že se nedržíte daného rozvrhu dnů a časů, kdy provádíte akce – pokud se policii podaří přijít na váš vzorec, bude mít další věc, s pomocí které vás lapí. I když je to lákávé, vyhněte se opakování úderu na stejné místo. Tak chytili velké množství dobrých lidí. Pokud se rozhodnete své akce ohlašovat, nejmenujte svou skupinu. Pokud to uděláte, policie bude vědět, které akce vaše skupina provedla, a usnadní jí to hledání. Vždy mějte připravený příběh, pokud vás zastaví policie – kam jedete a odkud. Pokud budete na akce používat vlastní auto, odstraňte z něj všechny samolepky. Také se ujistěte, že máte všechna světla, papíry atd. v pořádku. Řiďte opatrně a v mezích zákona. Nedávejte jim důvod vás zastavit. Než se vydáte na akci, ujistěte se, že máte dostatek benzínu, abyste nemuseli zastavovat po cestě, obzvlášť, pokud budete přepravovat zvířata. Oblečení je také důležité. Nemějte na sobě nic s rozpoznatelnými znaky. Myslete na to, že mnoho cílů je vybaveno bezpečnostními kamerami, a vždy předpokládejte, že cílíte na ten, který je. Všechna tetování by měla být zakryta, všechny piercingy odstraněny či zakryty. Mějte na sobě tmavé oblečení, ale celí v černém budete podezřelí, takže buďte v tmavém, ale ne nijak nezvykle. Lyžařské masky se během přímých akcí používají běžně, ale buďte připraveni se jí v případě potřeby zbavit – mohou být usvědčující, zvláště během letních nocí. Mikina s kapucí, kšiltovka nebo šála jsou na některých místech lepší variantou. Při vysokorizikových operacích si pořiďte větší boty ze sekáče, abyste se vyhnuli zanechání výmluvných otisků stop. Když si je vycpete, budou dobře nositelné. Další možností je mít pár bot na akce spolu s nářadím na bezpečném místě. Pokud to budete dělat takhle, obouvejte si je na cestě na akci a zujte si je po cestě zpět, abyste nezanechali stejné stopy v okolí svého domu či na koberci. Kvůli nezanechání stop si můžete přes boty také navléknout ponožky nebo zakrýt podrážky lepenkou. U akcí, které policie bude intenzivněji vyšetřovat, mohou být problémem i chlupy a vlákna z oblečení. V takovém případě je dobré koupit si oblečení ze sekáče jen na tu jednu noc a pak ho vyhodit. Další možností u rizikovějších operací je obléci si kombinézu, která zakryje všechno vaše oblečení a může být rychle svlečena, až se vrátíte k autu. Na rukách vždy mějte rukavice a dávejte si pozor na otisky. Tenké latexové rukavice používejte se zřetelem, protože propouští otisky. Pokud je používáte, natáhněte si jeden pár na druhý. Otisky prstů také zanecháte uvnitř rukavic, proto pokud je používáte, vždy je vyhazujte zvlášť od zbytku důkazů. Dávejte si pozor, kdykoliv kupujete vybavení na akci. Kupovat čtyřlitrovou rudou barvu vedle v ulici a její vylití na McDonald o dvě ulice dál není moc dobrý nápad. Všechno kupujte co nejdál od domova a vždy plaťte hotově. Také se snažte vše kupovat dávno před akcí. Dejte si pozor na používání materiálů, které odhalí, odkud pocházíte. Například pokud použijete noviny při požáru daleko od domova, použít vaše místní noviny by byla jasná stopa. Všechno, co berete s sebou úplně setřete od otisků, pro případ, že něco upustíte nebo to budete muset nechat na místě. Abyste se otisků zbavili, budete muset trochu drhnout a trocha mýdla či dezinfekce může pomoci. Všechno vyčistěte, jako byste to měli nechat na místě, protože dříve či později upustíte něco, co jste neplánovali.

Z toho samého důvodu byste si měli s sebou vzít co nejméně věcí a mít všechno, co potřebujete, na těle. Gumička skrz oko pásku s oběma konci připevněnými k vašim klíčům je udrží v bezpečí, i pokud budete muset utíkat, nebo přelézat plot apod. I pokud se něčeho nedotýkáte přímo, ale jen přes rukavice, vždy to setřete. Samozřejmě, nemějte během akce u sebe ani v autě drogy, zbraně či cokoliv nelegálního. Pokud používáte nástroje jako páčidlo či pákovky (nejčastěji u osvobození), po každé akci je ostrouhejte či zapilujte, protože jemné značky na nástrojích mohou nechat vysledovatelné značky na tom, co otevírají. Nikdy neuchovávejte nástroje u sebe doma. Pokud si nástroje použité v akci necháváte, ukládejte je na bezpečné místo. Bezpečné místo může být domov člověka, který v akcích není vůbec zapojený, někoho, koho by policie nikdy nevyslíchala. Nástrojů a oblečení byste se nikdy neměli zbavovat ve vlastním odpadu. Velký kontejner u obchodu či restaurace je ideální místem na zbavení se důkazů. Nikdy nekupujte levné nástroje, obzvlášť, pokud používáte vysílačky. Jde o vaší svobodu a životy zvířat, takže berte kvalitní vybavení. Než se dáte do akce, zůstaňte zhruba 30 minut venku ve tmě. Vylepší vám to noční vidění. Když používáte baterky, běžné světlo vám noční vidění naruší. Červené či modré čočky ho nenaruší a jsou lepší, protože jsou z dálky méně viditelné. Vojenské svítilny, dostupné v army shopech, mají modré či červené čočky. Další částí vybavení, která dost vylepší zabezpečení, jsou vysílačky. Hlídky propojené s týmem skrz radio mohou navýšit varovné časy z vteřin na minuty. Dalším užitečným nástrojem je noční vidění. Vezmou existující světlo a znásobí ho desettisíckrát, čímž vám umožní doslova vidět ve tmě. Nejmodernější vybavení pro noční vidění je mimo finanční možnosti většiny aktivistů, ale starší modely jsou dostupné v army shopech a podobných obchodech. Pro podrobnější informace o radiích, nočním vidění a další užitečných technologiích se podívejte do Příručky.

Zabezpečení

Úřady aktivně sledují přiznivce osvobození zvířat, zvláště pak ty, které podezírají ze členství v ALF, takže si dávejte pozor. Otevírají poštu a odposlouchávají telefony, takže nikdy neříkejte nic usvědčujícího přes telefon, poštu či email. Vždy předpokládejte, že jste sledováni a že váš dům může být každou chvilku prohledán (zašli až tak daleko, že rozmontovali trubky topení, když prohledávali domovy podezřelých členů ALF, takže nikdy nepředpokládejte, že jste něco dobře schovali). Diskuze o přímé akci funguje na bázi „co musíš vědět“. Nikdy nikomu neříkejte nic, co rozhodně nemusí vědět. Nikdy o přímé akci nemluvte s někým, kdo není zapojen, pro vaší i jejich bezpečnost. Pokud se vás někdo zeptá na ALF, řekněte, že nejste zapojeni, ale že jste o tom slyšeli či četli. Tak můžete mluvit o ALF, aniž byste se usvědčili. Pokud někdo řekne něco usvědčujícího do telefonu, rychle se omluvte a zavěšse, než stihnou říct cokoliv jiného, až je příště uvidíte osobně, vysvětlete jim, co udělali špatně. Myslete na to, že domovy, auta a cokoliv jiného může být napíchnuto. Snažte se o akcích mluvit na místech, která jsou bezpečná (kde nikdo nemůže něco odposlechnout), ale která by bylo nemožné napíchnout. Projděte se lesem, například. O proběhlých akcích nikdy nemluvte, pokud to není z důvodu, že potřebujete probrat zlepšení vaší skupiny a její účinnosti. Škoda byla provedena, životy zvířat byly zachráněny a jedině na tom záleží. Vytahovat staré „válečné historky“ je zbytečným rizikem. Může se to zdát jako paranoia, ale úřady udělají cokoliv, aby nás zastavily. A navíc, je lepší být trochu paranoidní než ve vězení.

Účinnost

Začněte malými věcmi, pak se přesuňte na ty větší. I ty nejsnazší akce vyžadují pro správné provedení cvik, tak zkoušejte jednu věc, dokud vám nepůjde. Jakmile zvládnete malé věci, zkombinujte je, abyste zneužívatelům vážně znepříjemnili den. Přemýšlejte nad možnostmi třeba kombinace rozbití oken a barevných bomb. Pokud budete dělat více věcí, myslete na to, abyste začali těmi nejtiššími. To, co je tu popsáno, jsou všeobecné metody používané ALF. Každé místo a budova jsou jiné, takže až si svůj cíl prohlédnete, měli byste pozměnit tyto metody podle specifické oblasti a samotného cíle a buďte kreativní a vynalézejte nové způsoby jak uškodit. Díky nápaditosti budete účinnější, bude těžší vás chytit, protože nebudete tak předvídatelní, a jakákoliv zabezpečení, s kterými přijdou, budou méně účinná.

Zpět na Obsah

This entry was posted in K dalšímu čtení. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives