Jak válka proti občanským svobodám ubližuje zvířatům

naalpo

„Ti, kdo jsou schopni vzdát se základní svobody, aby získali trochu dočasného bezpečí, si nezaslouží ani svobodu ani bezpečí.“ -Benjamin Franklin

Zákon o terorismu proti živočišným podnikům (AETA) vytvořený průmyslem měl mrazící efekt na aktivismus osvobození zvířat v Americe, když nás klasifikoval jako domácí teroristy, pokud ovlivníme zisky zneužívatelů zvířat. Copak to není naše práce? Ale zatímco nad naším hnutím pochmurně visí tento opresivní kus legislativy, samotným cílem systematického obrušování našich občanských svobod a ústavních práv je kriminalizovat disent a zneškodnit aktivisty.

Domácí demonstrace jsou vysoce účinnou formou aktivismu. Musíme vyjít a klást osobní odpovědnost na zneužívatele za jejich válečné zločiny. A zbabělci se bojí odhalení. Britský policejní stát proto domácí demonstrace kriminalizoval. A v rozvíjejícícm se americkém policejním státě vidíme, jak vivisektoři utíkají za státem, aby vydal soudní zákazy a příkazy proti aktivistům, kteří „vyhrožují“, že řeknou pravdu.

Zdá se, že pravdivá slova jsou velice mocnými nástroji na zákeřné příšery mezi námi.

Byli jsme svědky toho, že zákony byly přepsány vivisektorským komplexem tak, aby svobodu projevu klasifikovaly jako „stalking“ a „obtěžování“. A v rámci tohoto alarmujícího paradigmatu jsme svědky toho, jak někteří ze zvířeckoprávní komunity bezostyšně stojí na straně vivisektorů proti aktivistům, aby skryli své vlastní zločiny. Jsme svědky toho, že agroprůmysl kriminalizuje fotografování endemické zneužívání hospodářských zvířat, než aby ho trestal.

A vně cirku státních represí komunity osvobození zvířat bojuje Apple proti soudnímu nařízení, které by FBI povolilo zadní vrátka do šifrování iPhonu. CEO Applu Tim Cook říká:

„FBI může použít jiná slova, aby popsali tento nástroj, ale make no mistake: Tvorba verze operačního systému, která obchází bezpečnost tímto způsobem, by beze sporu vytvořila zadní vrátka. A i když úřady mohou tvrdit, že jejich využití by bylo omezeno na tento případ, neexistuje způsob, jak zaručit takovou kontrolu.“

Vězte, že když zatknou aktivistu, jeho telefon a/nebo laptop jsou klonovány a poslány do FBI. Pokud nejste šifrováni, ohrožujete nejen sami sebe, ale i každého dalšího aktivistu, s kterým komunikujete.

Julian Assange je v exilu. Edward Snowden je v exilu. Někteří aktivisté za osvobození zvířat jsou v exilu. Každý jeden z nich za „zločiny“ svobody projevu.

A minulý týden rozhodl wisconsinský nejvyšší soud, že čtvrtý dodatek už není aplikovatelný. Brianna Acquesta píše:

„V rozhodnutí 4 ku 3 právě wisconsinský nejvyšší soud zabil práva občanů vymezená ve čtvrtém dodatku prohlášením, že policisté mohou vstoupit do domovů, či jejich částí, bez soudního povolení a zabavit důkazy k zatčení či stíhání občanů.

Čtvrtý dodatek uvádí, že neopodstaněné prohlídky a zabavení nejsou povoleny a že zákonně uznané prohlídce a zabavení předchází povolení udělené soudy. Povolení musí být podpořeno důvodem.“

A prosím, nebuďme naivní. Jediné, co vivisektor musí udělat, je běžet za státem se lží a říct: „on/a mi vyhrožoval/a“ a povolení bude uděleno. Každý aktivista, který představuje „hrozbu“ zisku BUDE probuzen policejní razií a zabavením majetku. Jakýkoliv zbabělec může běžet za státem a říct „Mám strach“ z aktivistových slov. Jednodušše se vciťte do vivisektorů, využijte na ně mířený aktivismus jako „vzorec“ a taky si zajistíte soudní zákaz svobody projevu proti kterémukoliv aktivistovi.

Dva ALF operativci zrovna přiznali vinu pod obviněním AETA za osvobození zvířat z kožešinových farem. Zvířata žijí miserable životy v malých klecích, kde se ze svého uvěznění zblázní, až do dne, kdy jim zlomí vaz, pokud mají štěstí, než jim ze zad servou jejich kožešinu. Ale stát chrání sadisty a stíhá svědomím motivované válečníky. I když nikdo nemá právo zpochybňovat rozhodnutí druhého, když čelí 10 letům ve vězení, s jistotou víme, že další dva z nejúčinnějších herců naší komunity právě padli do rukou státu. Další ohromná ztráta pro zvířata.

Očividně jsme uvnitř paradigmatu, kde jsou naše občanské svobody trhány a decimovány všude kolem nás. A ani jeden opravdový bojovník za svobodu by se nezaobalil do totalitního útoku na aktivismus a disent. Je antitetické podbízet se naoko svobodě, když jsou naše činy kozistentní s fašismem.

A nemůžeme účinně bojovat za zvířata či jakoukoliv jinou politickou věc, když jsme omezováni. Povolit obroušení trošky svobody tu a tam výměnou za trošku úlevy, když jsme drceni uvnitř represního aparátu, není možností. To je mentalita welfaristů s většími klecemi.

Jakmile jsme omezeni opresory, měli bychom být ochotni raději zemřít, než vyjednávat s těmi, jejichž jediným cílem je obrat nás o naši vlastní svobodu. Rozbíjíme vlastní pouta, či bojujeme do posledního dechu. Strháme zvířecí klece a osvobodíme je. Tečka. Nebo jsme ochotni zemřít, než bychom vyjednávali s průmyslovými zneužívateli či jejich kolegy welfaristy a kolaboranty za větší klece.

Musíme rozpoznat policejní stát a jak na nás doléhá, obírá nás o naše ústavní svobody a kriminalizuje naše projevy; aby stát zašel tak daleko, že by si vynutil přístup k našim telefonům a domovům bez povolení k prohlídce či zákonné příčiny. Pokud jste aktivista, už to stejně dělají. A někteří z nás se nikdy nepoddají tyranii.

Jsme uvnitř policejního státu, který zabezpečuje národ od disentu.

A odsuzuje zvířata na smrt spolu s naší schopností je bránit.

JFK řekl, že ti, kdo činí nenásilnou revoluci nemožnou, dělají násilnou revoluci nevyhnutelnou.

Zvířata čekají…

This entry was posted in K dalšímu čtení. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives